Få kvinner er oppfinnere i Norge

team arbeidsplass

Ferske tall fra Patentstyret viser at kun 5,2 % av fjorårets patentsøkte oppfinnelser har kvinnelig oppfinner. Dette er den laveste andelen på ti år.

Det var til sammen 1 614 norske oppfinnere i patentsøknader mottatt av Patentstyret fra norske søkere i fjor. Av disse var det 84 kvinner.

Dette er en liten nedgang fra 87 kvinnelige oppfinnere i 2020, men siden antall mannlige oppfinnere har økt fra 1 278 (2020) til 1 516 (2021), faller andelen kvinnelige oppfinnere til 5,2 % i 2021.

Les også:  LESERINNLEGG: Fortjener kriminelle innvandrere bedre tannpleie enn minstepensjonister?

Variasjoner etter teknikk
Ved gruppering av patentsøknadene i fem teknikksektorer, ser vi noen markante forskjeller i hvordan kvinnelige og mannlige oppfinnere hver for seg er fordelt på disse. 

Innen kjemi finner vi den høyeste andelen av de kvinnelige oppfinnerne med 36 %, mens andelen av de mannlige oppfinnerne her er ca. 13 %.

Motsatt finner vi omtrent 41 % av de mannlige oppfinnerne innen maskinteknikk; her er andelen av de kvinnelige oppfinnerne under det halve med ca. 19 %.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.