Få kvinnelige oppfinnere

regnskap økonomi

Ferske tall fra Patentstyret viser at det er få norske kvinnelige oppfinnere i patentsøkte oppfinnelser. I 2019 lå andelen kvinnelige oppfinnere på 6,3 %. Det er en svak nedgang fra tidligere år.

Det er likevel store variasjoner innenfor de ulike teknikkområdene patentsøknader blir sortert etter. Teknikkområder der det tradisjonelt finnes mange kvinner med høy utdanning i Norge har også adskillig høyere andel kvinner.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

Innen kjemi og metallurgi, der andelen kvinnelige oppfinnere er høyest, er for eksempel 16 % av oppfinnerne kvinner, noe som er betydelig over snittet på rundt 6 %. Lavest er andelen kvinnelige oppfinnere innen maskin- og ingeniørområdet som favner motorer, maskiner, belysning med mer. Her er andelen kvinnelige oppfinnere bare 2,8 %.

Disse teknikkområdene har flest kvinnelige oppfinnere 
Blant søknadene med kvinnelige oppfinnere, er den største andelen, 28 %, innen «menneskelige nødvendigheter».

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

Denne kategorien omfatter blant annet oppfinnelser relatert til landbruk, fiskeoppdrett, næringsmidler, klær og fottøy, møbler og husholdningsartikler, legemidler samt sport og spill.

Kvinnelige oppfinnere i næringslivet 
Over en tredel (36 %) av søknadene med kvinnelig oppfinner kommer fra virksomheter som er registrert i næringer innen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.