Få døde i brann første halvår

brann

16 personer er registrert omkommet i brann i første halvår, ifølge foreløpige tall fra DSB. Dette er tre færre branndøde enn i samme periode i fjor, men et resultat på nivå med første halvår i 2017.

– Et hvert dødsfall som følge av brann, er ett for mye. Likevel er det grunn til å glede seg over halvårsstatistikken som de siste tre årene har holdt seg lav sammenlignet med tidligere år, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Blant de omkomne i brann hittil år er 12 menn og fire kvinner. Det er ingen barn blant de omkomne. Selv om halvårsstatistikken bekrefter en positiv trend er Søtorp nøktern optimist med tanke på resultatet for året som helhet.

Les også:  11 millioner til forskning på overgrepsutsatte

– Dødsbrannstatistikken inneholder forholdsvis små tall, og vi vet av erfaring at brannskadebildet kan endre seg mye fra en måned til den neste, påpeker Søtorp.

Mer interessant enn å sammenligne dødsbrannstatistikken år for år og måned for måned mener Søtorp det er å se på utviklingen i et lengre tidsperspektiv, og da sammenholdt med befolkningsveksten. 

Siden 1970 og frem til 2018 har folketallet i Norge økt med om lag 1,4 millioner. I den samme perioden er gjennomsnittstallet for omkomne i brann redusert fra 1,68 til 0,89 branndød per 100 000 innbyggere.

Les også:  Journalisten Bjørn Olav Jahr: – Fakta må alltid trumfe følelser

– I denne perioden er både brannregelverket og byggereglene forbedret. Dessuten er det iverksatt tekniske og organisatoriske tiltak som også har bidratt til økt brannsikkerhet i samfunnet. I tillegg kommer informasjonsprosjekter og holdningskampanjer som har rullet og gått i en årrekke, poengterer Søtorp.

Selv om det er gjort mye godt forebyggende arbeid siden 1970-årene, mener Søtorp at det fortsatt er mye ugjort. I likhet med DSB har Brannvernforeningen en nullvisjon for omkomne i brann. Søtorp tror det er mulig å fjerne brann som sannsynlig livstruende hendelse i boliger, industri og næringsliv, institusjoner og andre offentlige virksomheter. 

Les også:  Mange trafikkulykker har årsak i bilens berøringsskjerm

– Det forutsetter imidlertid medvirkning fra et samlet brannvernmiljø og en enda sterkere brannverninnsats, særlig mot risikoutsatte grupper som hjemmeboende eldre og personer som sliter med rus og psykiske lidelser, fremholder Søtorp.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.