– Et tydelig budskap til universitetene om å skjerpe seg

akademikerne

– UH-lovutvalget slår fast at universitetene og høyskolene misforstår regelverket. Nå må universitetene og høyskolene ta tak i ukulturen som finnes, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

Denne uken la universitets- og høyskolelovutvalget frem sin utredning. Utdannings- og forskningsminister Henrik Asheim var helt tydelig i sin beskjed til akademia da han fikk overrakt NOU-en i går: Midlertidigheten må ned, og akademia har selv et stort ansvar for å ta tak i problemet.

– Dette er et tydelig budskap til universitetene om å skjerpe seg. Akademia har et stort ansvar for å redusere midlertidigheten selv. Mangel på faste stillinger gjør det mindre attraktivt å være forsker, sier Kari Sollien.

Les også:  Skryt og penger til inkludering av unge i Saltdal

Tall fra Norsk senter for forskningsdata viser at 15,5 prosent av forskere og andre vitenskapelig ansatte ved norske universiteter og høyskoler er midlertidig ansatte, mot 8,4 prosent i resten av arbeidslivet.

Utvalget skriver at det er en misforståelse hos mange i sektoren om at ekstern finansiering er lik midlertidig ansettelse, og at institusjonene må jobbe med hvordan de praktiserer regelen.

– I lang tid har akademia forklart den høye midlertidigheten med at de er avhengig av ekstern finansiering for de enkelte forskningsprosjektene, og at dette gjør det vanskelig å beholde forskere når finansieringen stopper opp. Dette holder ikke. Utvalget peker på behovet for nok juridisk kompetanse for å sørge for en god forståelse og praksis av reglene. Det støtter vi, sier Sollien.

Les også:  Veteran arrangerer kurs i styrearbeid i Bodø

Akademikerne etterlyser ytterligere innstramminger av lovverket, og at reglene for ansettelser i akademia må ligge under arbeidsmiljøloven og statsansattloven. At utvalget ikke har kunnet vurdere reglene om midlertidig ansettelse under ett, er en svakhet ved mandatet.

– Det er ingen gode grunner til å ha så mange spesialregler for midlertidighet i akademia. Da tenker jeg for det første på postdoktor-stillinger, som ikke burde vært midlertidige stillinger. I tillegg burde det ikke være egne regler i akademia som gjør det mulig å ansette midlertidig utover tre år, sier Sollien.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.