– Et historisk oppgjør i Staten

ntl

LO Stat har akseptert et forhandlingsresultat i tariffoppgjøret i staten for 2023 som gir alle 31 000 kroner. Norsk Tjenestemannslag (NTL) er det største forbundet i LO Stat under lønnsforhandlinger i staten. Et likt kronetillegg gir en særdeles god likelønns- og lavtlønnsprofil. Forskjeller mellom kvinner og menn, og mellom bunn og topp, blir mindre.

– Vi er glade for at staten har vært tydelige i sitt krav om utjevning. De lokale partene må følge opp denne målsettingen i sine forhandlinger, sier Kjersti Barsok, leder i NTL.

Les også:  Streiken i Mattilsynet: – En potensiell tragedie

Resultatet av årets oppgjør i staten blir:

–       En økonomisk ramme på 5,2%
–       Et generelt tillegg til alle på 31.000 kroner tilsvarende 85 % av disponible midler
–       15% av disponible midler skal forhandles lokalt

Tilleggene gis med virkning fra 1. mai.

Alle heltidsansatte på vår avtale får et lønnstillegg på 31.000 kroner. Det er vi veldig fornøyde med. Gitt en forventet prisvekst på 4,9% vil et stort flertall få økt reallønn.

Les også:  Streikefare i Avinor fra onsdag

– Etter to år med reallønnsnedgang var dette svært viktig for at vi skulle akseptere løsningen, sier Ellen Dalen, 1. nestleder i NTL.

Et likt kronetillegg gir en særdeles god likelønns- og lavtlønnsprofil. Forskjeller mellom kvinner og menn, og mellom bunn og topp, blir mindre.

– Vi er glade for at staten har vært tydelige i sitt krav om utjevning. De lokale partene må følge opp denne målsettingen i sine forhandlinger, sier Kjersti Barsok, leder i NTL.

Les også:  Streiken i Mattilsynet: – En potensiell tragedie

Fordelingen mellom sentrale og lokale tillegg har vært et sentralt stridsspørsmål i lønnsoppgjørene i staten i mange år. Med de siste års prisøkninger har det vært ekstra viktig å prioritere lønnsøkning til hele laget, og streiken i privat sektor har understøttet dette kravet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.