Et enklere og mer fleksibelt kvotesystem for fiskeriene

Nærings- og fiskeridepartementet

Nye fiskeritillatelser, videreføring av strukturkvoteordningen og en ny markedsplass for utveksling av kvoter er blant tiltakene i den nye kvotemeldingen.

– Det går bra i fiskerinæringen. Gjennom denne stortingsmeldingen legger vi grunnlaget for at de gode tidene kan fortsette, slik at vi kan skape enda større verdier av de rike fiskeressursene i sjømatnasjonen Norge. Det er viktig for å finansiere velferden vår, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Fredag la fiskeriministeren frem stortingsmeldingen om kvotesystemet. Meldingen inneholder flere tiltak som skal sørge for et enklere, mer fleksibelt og et mer effektivt system for fiskerinæringen.

Les også:  Hurtigruten vil støtte prosjekter langs kysten

Kvotesystemet er enkelt forklart regler for hvem som kan fiske, hvor mye de kan fiske, og hvordan de kan fiske. Reglene gjelder alt fra de minste sjarkene til de største trålerne, og er med på å bestemme hvordan fisken kan høstes og hvordan kvoter fordeles.

Kvotesystemet har gjennom årenes løp utviklet seg til et lappeteppe av ulike ordninger. Dette har gitt et system som i dag er unødvendig komplisert og driftsmessig sårbart, både for næring og forvaltning.

– Tiltakene vi nå foreslår vil gjøre systemet mindre krevende for næringen og forvaltningen. I tillegg vil det bli mer fleksibelt, mer transparent og lettere å forstå. Målet er fortsatt bærekraftig forvaltning, økt verdiskaping i fiskerinæringen, bedre utnyttelse av hele fisken og aktivitet langs hele kysten, sier Nesvik.

Les også:  Nytt program skal gjøre ukrainske flyktninger i Norge til gründere

I tillegg til en gjennomgang av kvotesystemet legges det også frem to strategier; en for helårs arbeidsplasser og en for bruk av hele fisken (restråstoff).

– Regjeringen ønsker flere trygge og attraktive arbeidsplasser i sjømatnæringen og i sjømatindustrien. Mulighetene for å tilby helårs arbeidsplasser er nært knyttet til industriens konkurransekraft. Regjeringen foreslår derfor tiltak som skal styrke fiskeindustriens konkurransekraft, sier Nesvik.

Dette er noen av tiltakene i stortingsmeldingen:

  • Det innføres en ny fiskeritillatelse, til erstatning for dagens konsesjoner og deltakeradganger.
  • Det skal opprettes en markedsplass for utveksling av kvoter.
  • Det skal opprettes en ordning for utleie av kvoter fra en kvotebeholdning.
  • Dagens strukturkvoteordning videreføres med endret innretning.
  • Pliktsystemet videreføres med noen endringer. Bearbeidingsplikten blir mer fleksibel, men bearbeidingskravet for torsk økes fra 70 til 75 prosent.
  • I kystflåten innføres det en gruppeinndeling av fartøy etter faktisk lengde, og grensen på 21 meters fartøylengde i Finnmarksmodellen blir opprettholdt.
Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.