Er laksen like rød som før?

laks

Det er grunn til å tro at fargen i fileten i oppdrettslaksen har blitt blassere de siste ti åra. Stemmer det? Og hva kan årsakene være? Disse spørsmålene stiller Nofima-forskere til oppdrettere i et nytt forskningsprosjekt.

Fargen på laksefileten er et av de viktigste kvalitetskriteriene, og laks som har mindre og variabel farge nedklassifiseres og gir økonomisk tap for oppdretterne.

− Hvis vi kan finne de viktigste grunnene til dårlig pigmentering i kommersiell lakseproduksjon, kan næringen jobbe mer målrettet med forbedringer i produksjonen, sier Trine Ytrestøyl, som er seniorforsker i Nofima.

Omfanget og utbredelse av dårlig pigmentering både geografisk og i tid er lite dokumentert. Det skal det gjøres noe med i prosjektet «Kunnskapskartlegging pigmentering», som går fram til 2024. Det er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF).

Les også:  LESERINNLEGG: Nei til flere amerikanske baser i Norge!

Det er en utbredt oppfatning at fargen i filet til norsk oppdrettslaks har blitt dårligere i løpet av de siste ti årene. Samtidig som nivået av pigmentet astaxanthin i filet har sunket, har nivået av astaxanthin i fôret til laks økt i tilvekstfasen i sjø.

Astaxanthin er et pigment som gir den særegne rødfargen til laksefileten, og som tilsettes fôret. Denne rødfargen er nødvendig for at forbrukeren skal akseptere laks som et høykvalitets produkt. 

Les også:  LESERINNLEGG: Ordføreropprør mot regjeringens elbiltvang

− I samme tidsperiode som problemene med pigmentering har oppstått, har fôrets sammensetning blitt endret, håndtering som følge av problem med lakselus har økt, og det produseres en større settefisk enn tidligere. Alt dette kan påvirke pigmentering, så det er viktig å få opplysninger om produksjonsbetingelser for å kunne peke på mulige årsaker til dårlig pigmentering, forklarer Ytrestøyl. 

For å få en oversikt over omfang av problemet og utvikling i pigmentering vil det i prosjektet samles inn data fra kommersielle produksjoner så langt tilbake i tid som mulig og fra ulike regioner og land. 

Les også:  Biskopene kritisk til å utvide grensen for selvbestemt abort

Det blir både objektive kvalitetsdata og erfaringer som kan komme fram i intervju og spørreundersøkelser blant næringsaktører. Med den informasjonen vil forskerne kunne avdekke årsakssammenhenger og komme med anbefalinger med tanke på tiltak for å forbedre pigmentering.

Nofima vil også invitere til flere åpne seminarer om pigmentering i løpet av prosjektperioden.

− Vi håper dette prosjektet vil bidra til å øke kompetansen i næringa om pigmentering og hvordan ulike metoder for å måle farge i laksefilet kan gi ulike svar, sier Ytrestøyl.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.