Enova støtter 70 nye ladestasjoner for elbiler med 100 millioner

lade elbil

– Vi støtter 58 nye hurtigladere, 11 normalladere i områder uten fast veiforbindelse og etablering av en normallader ved fjellovergang. Disse laderne vil gjøre det enda enklere å kjøre elbil i Norge, sier adm. direktør i Enova Nils Kristian Nakstad. 

Ladere til øysamfunn 
Enova fikk på nyåret 100 millioner kroner av Regjeringen for å styrke infrastrukturen for elbilladere. Enova lyste ut en konkurranse, som resulterte i 162 søknader. Totalt 70 nådde opp i konkurransen. 

– Det er spesielt behov for etablering av ladere i de deler av Norge som har lav befolkningstetthet og som har liten trafikk. Mange områder uten fast vegforbindelse har heller ikke et ladetilbud og vi er glade for å bidra til at flere øysamfunn i Nord-Norge og nye kommuner nå får en lademulighet, sier Nakstad. 

Les også:  FrP kritiske til at samer får urfolksstatus i Grunnloven

Han oppfordrer til å sjekke ut ladere som har fått støtte fra Enova gjennom denne tildelingen. 

– Stortinget har bestemt at alle nye personbiler og lette varebiler som selges i Norge fra 2025 skal være nullutslippsbiler. I personbilmarkedet er vi på god vei til å nå dette målet, men skal vi komme helt i mål, må ladeinfrastrukturen dekke hele landet. Med den nye Enova-tildelingen på 100 millioner kroner til 70 nye ladestasjoner skal vi sørge for å nå også de mindre befolkede områdene i Norge. En rettferdig klimapolitikk forutsetter at de godene det grønne skiftet gir oss, blir tilgjengelig for flest mulig, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

55 nye kommuner får hurtiglader 
Selv om Norge også før denne konkurransen kanskje hadde Europas best utbygde infrastruktur for lading av elbiler, manglet 70 kommuner en offentlig tilgjengelig hurtiglader. Dette tallet reduseres nå til 15 kommuner. 

Les også:  Ber Norge gi F-16 jagerfly til Ukraina

Åtte av disse 15 kommunene deltok ikke i konkurransen. 

– Kommunegrenser i seg selv er ikke et godt mål for behov for ladeinfrastruktur, men kommuner som har manglet hurtiglader har hatt en fordel i konkurransen, forteller Nakstad. 

Støttet 320 ladestasjoner 
Enova er en pådriver for at Norge skal nå klimamålene for 2050. Nesten en tredel av norske klimagassutslipp kommer fra transport, der over halvparten kommer fra veitrafikk. 

– Enova har siden 2015 støttet etablering av 320 ladestasjoner med 250 millioner kroner. Vårt mål har vært å stimulere til flere elbiler i hele Norge gjennom å etablere et kritisk minimum av ladestasjoner. Med denne tildelingen mener vi at dette målet er nådd på ladeinfrastruktur for elbil. Fremover retter vi blikket på økt elektrifisering av de tyngre kjøretøyene, noe som også vil kreve tilrettelegging på infrastruktursiden sier Nakstad. 

Les også:  Knuser nabolandene: Norge best i Norden på miljø

Markedet i sterk vekst 
Elbiler er i vinden: Hittil i år utgjør andelen elbiler rundt 80 prosent av nybilsalget. Bare de siste to årene har det blitt etablert 1 190 hurtigladepunkter. Markedsaktører etablerer i dag nye hurtigladere der potensialet for lønnsomhet er størst. Gjerne på steder med høy trafikk og et godt servicetilbud. 

– Dagens utbygging er i stor grad etterspørselsdrevet og de aller fleste ladestasjonene i Norge bygges uten offentlig støtte. Utviklingen har også vært jevn i alle fylker, men fylker med store bysentra har økt mest. Dette viser at markedskreftene virker, sier Nakstad.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.