Enova endrer støtten til fjernvarme

enova

Enova justerer støtten til investeringer i fjernvarmeanlegg. Målet er flere innovative prosjekter som i enda større grad bidrar til å redusere effektbelastningen på energisystemet.

– Det siste året har bekreftet hvor krevende det er å forutsi utviklingen i kraftmarkedet. Fjernvarme spiller en viktig rolle som supplement til elektrisitet, og Enova vil fortsette å støtte nye fjernvarmeutbygginger. Samtidig er vi opptatt av at samspillet mellom fjernvarmen og kraftsystemet må bli enda bedre, slik at den i enda større grad kan bidra til å redusere effektutfordringer. Derfor vil vi fra nå av premiere innovative prosjekter som bidrar til dette, sier Gunnel Fottland, markedssjef for energisystem i Enova.

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

I praksis betyr endringen at Enova fra nå av først og fremst vil se på hvordan fjernvarmprosjektene bidrar til å redusere effektbehov, når de avgjør hvilke prosjekt som skal få støtte. Innovasjon, i form av ny teknologi eller forretningsmodeller, blir også et rangeringskriterium når søknader vurderes opp mot hverandre. Justeringen innebærer også at det i stedet for en åpen søknadsfrist og løpende saksbehandling vil være fire årlige søknadsfrister hvor prosjektene konkurrerer om støttemidlene.

Enova varsler samtidig at de ikke lenger vil støtte mindre utvidelser av produksjonsanlegg og fortettinger og utvidelser av fjernvarmenett der hvor den grunnleggende rørinfrastrukturen allerede er til stede.

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

– Tiden bør være moden for at dette skjer på markedsmessige vilkår. Samtidig er det vanskelig å se at den grunnleggende infrastrukturen kan bli lønnsom uten støtte. Vi vil derfor fortsette og støtte nyetableringer og større utvidelser, understreker Fottland.

De nye kriteriene gjelder fra 25.mars med første søknadsfrist allerede 1. april.

Enova har støttet fjernvarmeutbygging siden 2002 og har vært en sterkbidragsyter til at det i dag er fjernvarme i de aller fleste større byer og tettsteder I 2017 ble det levert 6,2 TWh fornybar energi i form av fjernvarme. Selv om dette kan synes beskjedent sammenlignet med den totale energibruken, bidro fjernvarmen likevel til å redusere effektbehovet i sentrale strøk på de kaldeste dagene. 

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

– Fjernvarmen har også den fordelen at den er væruavhengig og kan nyttiggjøre seg av avfall som vi ellers ikke får benyttet oss av som en ressurs. Dermed bidrar fjernvarmen til å gi oss den nødvendige fleksibiliteten vi ser at energisystemet trenger i overgangen til lavutslippssamfunnet. Med fornuftig bruk av fjernvarme kan vi både frigjøre kraft vi trenger når stadig mer av samfunnet vår skal elektrifiseres, og unngå noen investeringer i kraftnettet, sier Fottland i Enova.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.