Endringer i havne- og farvannsloven får konsekvenser for Bodø kommune

Foto: Torstein Rasmussen

Ved årsskiftet trådte den nye havne- og farvannsloven i kraft, med endringer som har konsekvenser for kystkommuner, deriblant Bodø. 11. mars arrangerer Kystverket et informasjonsmøte om endringene i Bodø på Radisson Blu.

– Med mange og delvis omfattende endringer i den nye havne- og farvannsloven ser vi behovet for at kommuner og andre får en innføring i hvilke konsekvenser dette får for dem. Derfor inviterer vi til en rekke informasjonsmøter rundt om i landet, forteller kystdirektør Einar Vik Arset.

Les også:  Helsepartiet klaget NRK inn til OSSE grunnet dekning av valget

Kystdirektør Einar Vik Arset oppfordrer alle kystkommuner om å delta på informasjonsmøtene om den nye havne- og farvannsloven.

– Endringene i loven berører kommunene og deres saksbehandling. Blant anna er det endringer i reglene om havnekapital, ansvar for fremkommelighet og regulering av ferdsel i kommunens sjøområde. For eksempel er ordningen med ordensforskrifter tatt bort, forklarer Arset.

Ytterligere informasjon om loven og påmelding for informasjonsmøtene finner man på Kystverkets nettsider.

Les også:  Predikant Andre "Levi" Jensen på Bodø-turne - Jaget av politiet!

Foto: Torstein Rasmussen

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.