– Endelig et sikkerhetsnett for selvstendige næringsdrivende

akademikerne

For første gang vil selvstendig næringsdrivende få kompensasjon hvis inntekten faller bort. Selvstendig næringsdrivende får også utbetalt sykepenger fra dag tre og omsorgspenger fra dag fire. Dette er avklart i tidligere forskrifter.

– Dette er et viktig gjennomslag. Selvstendig næringsdrivende lever ofte av korte kontrakter og prosjekter og er spesielt sårbare fordi de ikke har rett til dagpenger. Jeg er veldig glad vi har oppnådd et sikkerhetsnett for denne gruppen, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.

Regjeringen besluttet i dag en kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende som mister inntekten som følge av koronautbruddet. Inntil 80 prosent av inntekten opp til 6G (om lag 600 000 kroner) vil bli kompensert. Som hovedregel er pensjonsgivende årsinntekt fra og med 2017 grunnlag for ytelsen. For frilansere beregnes kompensasjonen ut fra inntekten de siste 12 månedene. Ytelsen gjelder fra 12. mars og kan utbetales fra og med 30 mars.

– Dette er en gruppe som nå rammes hardt. Ordningen gir mange mennesker som opplever å ha mistet oppdrag og livsgrunnlag over natten, viktig trygghet og forutsigbarhet, sier Sollien.

Regjeringen legger også til rette for at næringsdrivende kan opprettholde noe drift der det er mulig. Inntekter personene har som selvstendig næringsdrivende eller frilanser i stønadsperioden går til fradrag i ytelsen med 80 prosent. På denne måten gis det insentiv til å drive virksomheten i den grad det er mulig også i stønadsperioden.

Ordningen er midlertidig og hjemlet i korona-loven. Regjeringen legger til grunn at om lag 68 000 personer vil motta ytelsen i tre måneder i gjennomsnitt. Ordningen ventes å koste om lag 4 700 mill. kroner i 2020.

Generelt har selvstendige et svakere sikkerhetsnett rundt seg enn de som er ansatte hos en arbeidsgiver. Akademikerne jobber for å sikre denne gruppen gode pensjonsrettigheter, trygghet ved sykdom og når oppdragene tørker inn.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.