Elva Segeråga i Meløy og Rødøy i Nordland skal rehabiliteres

fisking

Miljødirektoratet har i 2020 fordelt 21 millioner kroner til 87 prosjekter over hele landet for å bedre vannmiljøet i ferskvann og kystvann.

– Mesteparten av pengene går til konkrete tiltak som skal forbedre vannkvaliteten og livsgrunnlaget til dyr og planter som lever i vannet. Engasjementet er stort, vi er glade for å kunne dele ut nesten dobbelt så mye som i fjor, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

I år var det 223 søkere som hadde søknader på totalt 95 millioner kroner.

Les også:  Glad for endelig beslutning på Helgeland

Klima- og miljødepartementet har lagt opp til å styrke arbeidet med restaurering av vassdrag i 2020. Restaureringsprosjekter er dermed blitt spesielt prioritert i årets tildeling.

Prosjektene som har fått tilskudd skal blant annet åpne bekker, forbedre leveforholdene for fisk, hindre at vann gror igjen av planter eller redusere effektene av menneskelig aktivitet som utslipp av kloakk og annen type forurensning.

– De pengene vi deler ut åpner gjerne for et spleiselag, hvor også flere aktører går inn og bistår med midler. Vi finansierer ofte bare en del av den totale kostnaden for prosjektene, men tilskuddet fra staten kan være avgjørende for at de blir gjennomført, sier Ellen Hambro.

Les også:  Glad for endelig beslutning på Helgeland

Et av prosjektene som har fått støtte er rehabiliteringen av elva Segeråga i Meløy og Rødøy i Nordland. Elva er et viktig sjøørretvassdrag, men elva er påvirket av forurensning fra jordbruket.

Rehabiliteringsprosjektet har mottatt støtte over tilskuddsordningen i 2017 (310 000,-), 2018 (210 000,-), 2019 (380 000,-) og 2020 (280 000,-), og nærmer seg nå sluttføring. Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har utarbeidet tiltaksplan og handlingsplaner for Segeråga, og disse løsningene har stor overføringsverdi for vann med tilsvarende utfordringer.  

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.