Elektrifisering av norskekysten – Nettreguleringen må endres!

havn skip

Vi trenger en nettregulering som gjør det attraktivt for nettselskapene å legge til rette for elektrifisering av skipsfarten langs kysten.

Regjeringen har ambisjon om å halvere klimagassutslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030, og blant tiltakene vil regjeringen stimulere til null- og lavutslippsløsninger i alle fartøyskategorier.

– Dette er satsninger Nelfo ønsker svært velkommen, sier næringspolitiske direktør i Nelfo, Tore Strandskog.

Les også:  Gratis klima- og energirådgivning til innbyggere i Nordland

– For å lykkes med utslippskutt må vi elektrifisere alt vi kan i nærskipsfarten, og det er også fullt mulig med det vi har av tilgjengelig teknologi. Men, sier han, det krever sterkere infrastruktur langs kysten. Landstrøm og ladestrøm for skipsfarten kjennetegnes av høye effektuttak over kortere tidsrom, noe som gir en lavere utnyttelse av nettkapasiteten, forklarer Strandskog.

Norske nettselskaper er inntektsregulert av myndighetene med bakgrunn i effektivitetsanalyser. Lavere utnyttelse av nettkapasiteten gir lavere inntektsramme og dermed lavere driftsresultat for nettselskapets eiere (i hovedsak norske kommuner).

Les også:  Vil ha luft under vingene på grønn luftfart i Nordland

– Nelfo mener det må gjøres endringer i reguleringen slik at nettselskapene, i tillegg til å måles på kostnadseffektivitet, også måles på om de tilrettelegger for elektrifisering av skipsfarten og transport generelt, sier Strandskog.

– Hvis ikke det her skjer en regelendring, risikerer vi en evig krangel mellom nettselskap, havner og rederier om hvem som skal plukke opp regningen for elektrifiseringen. Og den kranglingen er allerede startet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.