Ekstremvær bekymrer få i Nord-Norge

nordland

På Vestlandet og i Oslo tror 1 av 4 at boligen kan rammes økonomisk av ekstremvær, mens kun halvparten så mange i Nord-Norge tror det samme.

– Det er ingen grunn til å tro at Nord-Norge skal skjermes for ekstremvær, mener forsikringsselskap.

Norstat har på vegne av Codan Forsikring undersøkt om nordmenn mener ekstremvær vil få større økonomiske konsekvenser for boligen deres i løpet av de neste fem årene. På landsbasis svarer 21 prosent at de mener det. Mens 25 prosent på Vestlandet og 24 prosent i Oslo mener dette, mener kun 12 prosent i Nord-Norge det samme.

 – Vestlandet er mest utsatt, både når det gjelder nedbør og skred. Det er likevel ikke grunn til å tro at Nord-Norge skal bli mindre påvirket av ekstrem nedbør, sier seniorforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt.

Les også:  Varsler kontroll av vinterfiske i Nordland

Bare i høst har ekstremnedbør gitt svært mange vannskader flere steder i landet. Nye tall fra Finans Norge viser at det i september var vannskader for 400 millioner kroner, og nedbør var årsaken til en stor andel av disse.

Klimarelaterte skader på bygg og innbo er anslått til å ha kostet over 24 milliarder kroner de ti siste årene, ifølge Finans Norge. Vestlandsfylket Møre og Romsdal er mest stormutsatt, og står for rundt 20 prosent av storm-erstatningene. Nordland følger like bak med 17 prosent av storm-erstatningene.

 – Følgene av ekstremvær kan bli kostbare. Derfor er det viktig å være klar over hvilke ekstremvær-hendelser som mest sannsynlig kan ramme der du bor. Langs kysten, både på Vestlandet og i Nord-Norge må man være forbedret på storm. Da er det viktig å sikre løse gjenstander som kan skade folk eller boligen, sier kommunikasjonssjef Georg Richvoldsen i Codan Forsikring.

Les også:  Frykter for trafikksikkerheten etter snørik vinter

Finans Norges statistikk viser at tettbygde strøk som Oslo, Akershus og Rogaland har høyest vannskade-erstatninger etter ekstremnedbør. De siste ti årene har vannskader stått for over 60 prosent av forsikringsselskapenes ekstremværskade-erstatninger.

 – Framover vil det bli mer ekstreme nedbørsmengder, som vil medføre flom og skred. På lengre sikt vil også stormflo og stigning i havnivå gi konsekvenser på steder folk bor. Det er lurt å ha en plan for hva man skal gjøre hvis det meldes om ekstremvær, for å minimere faren for ødeleggelser, sier seniorforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt.

Les også:  Advarer: Mildværet gir risiko for vannskader

Vedlikehold av boligen er også viktig for å forebygge mot skader fra ekstremvær. Råte er et eksempel på noe som kan gjøre boligen mer utsatt for ekstremvær-skader, gjennom at bygningskonstruksjoner svekkes. Hvis det er en sammenheng mellom råte og skader på et bygg, kan forsikringserstatningen bli avkortet.

– Råtesopp er avhengig av fukt, derfor er det viktig å påse at bygningskledning og tak er tett. Bygningskledning bør rengjøres årlig og mose og vekst bør fjernes fra tak, sier Georg Richvoldsen i Codan Forsikring.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.