Drøftet gjennomføringen av årets vinterfiske

Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran møtte tirsdag aktører for å drøfte gjennomføringen av årets vinterfiske.

Sjømatnæringen forventer i år som tidligere år et stort innrykk av utenlandsk arbeidskraft til årets vinterfiske. Situasjonen foran vinterfisket 2022 er samtidig annerledes enn i fjor. Grenseovergangene er åpne, men det er samtidig høy smitte internt i Norge.

– Jeg er godt fornøyd etter møtet i dag, der mitt inntrykk er at næringa er godt rustet for årets vinterfiske. De tar med seg erfaringene fra i fjor, og det er god dialog mellom næring, statsforvaltere, involverte kommuner og nasjonale myndigheter. Det aller viktigste er at næringen klarer å opprettholde en god smittevernfaglig drift, og at den gode dialogen mellom myndigheter og næring fortsetter, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Les også:  Melder Norge på europeisk batterisatsing

På møtet deltok Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statsforvalteren i Nordland, Sjømat Norge, Sjømatbedriftene, Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Sjømatrådet, Norges Råfisklag og Norsk Villfisk. I tillegg deltok representanter fra Justisdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

-Jeg er også fornøyd med at vi har fått på plass økt testkapasitet og tilgang på hurtigtester. Det har jeg engasjert meg særskilt for å få på plass, og det er nå fordelt ekstra hurtigtester til kommunene. Det vil framover sendes ut flere tester i tiden som kommer slik at det skal være god testkapasitet til å håndtere testing av de som reiser inn for å jobbe under vinterfisket, sier Bjørnar Skjæran.

Les også:  Her er splitter nye Kia EV9

Regjeringen har sørget for å anskaffe 10 millioner tester som skal leveres nå på nyåret. Da det ble klart at behovet for tester var større, ble det sørget for at det ble inngått avtale om hurtig anskaffelse av 15 millioner hurtigtester (13,5 millioner selvtester og 1,5 millioner tester for profesjonell bruk). Det arbeides nå for at distribusjon av de testene som ankommer fortløpende fordeles ut til kommunene, og at de tilgjengelige testene prioriteres på ulike grupper, som for eksempel personer i kritiske samfunnsfunksjoner.

Les også:  Skreien kom så sent i år at flere må permittere

For å sikre en trygg gjennomføring av vinterfisket ble det før jul utarbeidet en tiltaksplan som koordineres av Direktoratet for Sikkerhet og beredskap. Planen er dynamisk og oppdateres fortløpende. Planen inneholder tiltak for å fremme godt samarbeid, dialog og andre avhjelpende tiltak i forbindelse med vinterfisket. Arbeidet med planen startet allerede i november 2021.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.