Dødelig hundesykdom: 173 tilfeller med blodig diaré

hund

Mattilsynets pågående kartlegging av sykdom blant hunder, viser så langt at det har vært minst 173 tilfeller med blodig diaré, av varierende alvorlighetsgrad, siden 1. august.

Det er foreløpig ikke avdekket fellestrekk mellom tilfeller av syke hunder med hensyn til alder, rase, fôring, kontakt med andre hunder, områder og lignende, utover at mange av tilfellene er fra noen fylker på Østlandet. Det letes fortsatt bredt etter mulige årsaker. Mattilsynet og Veterinærinstituttet har utelukket en rekke virus, bakterier og sykdommer.

– Det er et omfattende arbeid å systematisere data om de hundene som er meldt inn med disse symptomene og å finne eventuelle fellestrekk eller forbindelser mellom disse. Det gjøres en utrolig innsats av privatpraktiserende veterinærer for å innhente informasjon fra aktuelle hundeeiere. Vi fortsetter å bearbeide informasjon fra kartleggingen, i tillegg blir det obdusert hunder, og vi mottar prøver av syke hunder fra veterinærklinikker, sier Ole-Herman Tronerud, seniorrådgiver og veterinær i seksjon dyrehelse i Mattilsynet.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

De 173 tilfellene har kommet via spørreundersøkelsen som er sendt til veterinærer. Mattilsynet får i tillegg løpende meldinger om nye tilfeller av hunder som har lignende symptomer på sykdom. De to siste dagene har det kommet seks meldinger om hunder som har lignende symptomer på sykdom. En av disse døde. Tilfellene kommer fra Akershus, Finnmark, Oppland og Østfold.

Via spørreskjemaene har det så langt kommet utdypende informasjon om 18 av de døde hundene.

– Vi jobber hardt med å finne ut av hva som er årsaken til sykdomstilfellene, men det er ikke sikkert vi klarer å peke på noe spesifikt. Det er ikke alltid man får svar på hva et sykdomsutbrudd kommer av, fordi vi rett og slett ikke finner noen fellesnevnere hos tilfellene utover symptomene, sier Tronerud.

Diaré er et ganske vanlig symptom hos hunder, men da ofte med mindre akutt sykdomsforløp og alvorlighet enn i en del av de meldte tilfellene. Det er ikke nødvendigvis smittsomt og tilfellene har ofte ikke samme årsak. Alle meldingene om hunder med blodig diaré kan derfor ikke settes i sammenheng før man vet hva sykdomstilfellene faktisk skyldes. Så langt kan det heller ikke utelukkes at dette er enkeltstående tilfeller med samme symptomer, men med forskjellige årsaker.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

– Vi oppretteholder våre råd til hundeeiere om å begrense nærkontakten mellom hunder, og minner også om at det likevel er viktig at hunder får den luftingen og mosjonen de trenger. Rådet er ikke til hinder for at hunder kan være på samme område, for eksempel under trening, så lenge hundene ikke har nærkontakt med hverandre. Hunder som viser sykdomstegn bør som vanlig tas med til veterinær så raskt som mulig, sier Tronerud.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Veterinærinstituttet har obdusert 15 hunder, som alle viser samme tegn på blodig tarmbetennelse. Bakterien Providencia alcalifaciens har så langt blitt påvist hos tolv av disse. Så langt har den også blitt påvist hos cirka en fjerdedel av tilfellene som har blitt meldt inn via spørreskjemaet. Bakterien har også blitt funnet hos noen friske kontroll-hunder, men i mindre omfang enn fra de obduserte hundene. Den kan altså også påvises hos friske dyr. På nåværende tidspunkt kan man derfor ikke si om dette er årsaken til symptomene.

Foreløpige svar kan indikere en økning av sykdomstilfeller med blodig diaré på hund fra ca. 20. august i år. Det ser nå ut til at antall tilfeller er på vei ned. Det er imidlertid noe usikkerhet rundt dette, da det kan være manglende eller forsinkede innrapporteringer til Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.