Disse permitteringsreglene gjelder i høst

jobbintervju

Mange er usikre på hvilke permitteringsregler som gjelder denne høsten. Her har Simployers jurist Camilla Schie-Veslum oppsummert hva som gjelder nå.

Varselfrist

Varselfristen ved permittering er ikke lovbestemt, men på bakgrunn av tariffavtaler og rettspraksis er hovedregelen at det gjelder en varselfrist på 14 dager. Dette gjelder også ved permittering pga koronasituasjonen. Det er imidlertid i tariffavtaler og fra NAV åpnet for varsel på 2 dager der det permitteres på grunnlag av visse uforutsette hendelser. Om varselfristen på 2 dager kan benyttes må vurderes konkret.

Selve koronasituasjonen har vært kjent lenge, så virksomheter som ikke selv direkte blir rammet av pålegget om å innstille driften vil ikke nå i samme grad som tidligere kunne argumentere for at dette er helt uforutsett.

Arbeidsgivers lønnsplikt i starten av permitteringen

Når varselfristen er over og permitteringen iverksettes, må arbeidsgiver betale lønn i en arbeidsgiverperiode. Arbeidsgivers lønnsplikt i starten av en permittering er nå 10 dager, jf. permitteringslønnsloven § 3 første ledd.

Dersom noen av disse lønnspliktdagene faller på helligdager, så kan disse helligdagene regnes med som lønnspliktdager. Forutsetningen for dette er at arbeidsgiver betaler lønn til arbeidstaker på disse dagene.

Hvilke ytelser får en permittert arbeidstaker fra NAV?

Etter at arbeidsgiver er ferdig med sin lønnspliktperiode vil den permitterte arbeidstakeren kunne få dagpenger fra NAV, forutsatt at reduksjonen i arbeidstid er på minst 40 prosent. Dette gjelder frem til 1. oktober, dersom det ikke kommer ytterligere endringer før den tid.

Hvor lenge kan arbeidstaker være permittert uten lønn?

Utgangspunktet etter permitteringslønnsloven er at arbeidstaker kan være permittert uten lønn fra arbeidsgiver i inntil 26 uker i løpet av en løpende (rullerende) periode på 18 måneder.

Med virkning fra 1. november 2020 ble imidlertid arbeidsgivers mulighet til å permittere arbeidstaker uten å betale lønn utvidet til 49 uker innenfor en rullerende (løpende) 18 måneders periode.

Den 19. februar 2021 ble det gjort en ytterligere utvidelse av permitteringsmuligheten: Endringen betyr at arbeidstaker som den 1. februar 2021 hadde 35 eller færre uker igjen av sin dagpengeperiode, kan være permittert uten lønn frem til og med 30. september 2021, selv om den ansatte da overstiger 49 uker permittering.

For nye permitteringer som iverksettes fra og med 1. juli 2021 reduseres fritaksperioden uten lønn for arbeidsgiver igjen fra 49 uker til 26 uker innenfor en rullerende periode på 18 måneder. Reduksjonen til 26 uker vil bare gjelde nye permitteringer fra og med 1. juli.

For å sikre at arbeidsgivere som har benyttet permittering i 2020 og 2021 også skal ha mulighet til å iverksette nye permitteringer etter 30. juni, skal de ukene som arbeidstaker har vært permittert i 2020 og frem til 1. juli 2021 ikke telles med ved beregningen av kvoten på 26 uker.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.