– Disse barna kan få det bra!

stine sofies stiftelse

Konsekvensene av å bli utsatt for vold i barndommen kan være enorme, men det er mye vi kan gjøre som sørger for det motsatte. Stine Sofies Stiftelse starter nå arbeidet med en egen ivaretakelsesmodell for norske kommuner.

I går publiserte NKTVS en ny rapport om konsekvensene av vold i barndommen. Studien slår fast det vi allerede vet: Voldsutsatte barn går inn i voksenlivet med økt sårbarhet og lav beskyttelse mot nye voldstilfeller. Rapporten forteller også at vold i barndommen er forbundet med helseproblemer, økt selvmordsrisiko og rusbruk – og at vold i ung alder påvirker sosiale relasjoner senere i livet.

– Funnene stemmer godt overens med livsløpsrapporten vi selv lanserte i desember, og som nå ligger til grunn for alt vi gjør. Livsløpsperspektivet er livsviktig!

Les også:  Avinors systemer ikke berørt av globale IT-problemer

Det sier Helene Kløcker, som til daglig jobber med Stine Sofies Stiftelses Livsløpsprogram.

– Konsekvensene kan være store – både i barndommen, oppveksten og voksenlivet. I de snart 19 årene vi har jobbet for en barndom uten vold og overgrep, har vi erfart at det vi blir utsatt for som barn, ikke bare er en hendelse der og da, men noe som kan påvirke resten av livet, og en risiko for å overføre til neste generasjon, sier Kløcker.

Les også:  Kraftig økning i tyveri fra bil

Kløcker forteller at Stine Sofie Senteret – et nasjonalt kurs- og mestringssenter for volds- og overgrepsutsatte barn og unge – er ett av flere tiltak for å gi barna et bedre grunnlag for et godt liv etter det vonde. Nå går stiftelsen i gang med et nytt stort prosjekt for å ivareta de voldsutsatte barna.

Siden åpningen har over 700 barn hatt opphold på Stine Sofie Senteret. Erfaringer fra oppfølgingsteamet på senteret viser at omsorgspersoner trenger hjelp og støtte for å finne frem i kommunenes ulike tilbud. Mange av de blir slitne av å lete rundt i et komplisert og fragmentert system.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

– Derfor skal vi nå utvikle og teste en modell for tverrfaglig oppfølging av familiene etter de kommer hjem fra oppholdet på Stine Sofie Senteret, forteller Kløcker. Tiltaket vårt skal sikre riktig hjelp, tettere oppfølging og en bedre ivaretagelse av både barn og voksne etter at de har vært utsatt for vold.

– Oppfølging etterpå er viktig for at barn skal klare seg videre i livet. Sånn som det er i dag er det ikke godt nok.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.