Dette lurer strømkundene på

el lys

Det er gjerne først når strømmen forsvinner eller faktura skal betales at vi reflekterer over spotpris, nettleie, AMS og el-sertifikater. Men da lurer vi til gjengjeld på ganske mye.

NorgesEnergi er et av landets ledende lavprisselskap, og har kunder over hele landet. Leder for kundetjenester i NorgesEnergi, Birgitte Christensen Babinski,forteller at ansvarsfordelingen i strømbransjen er noe mange sliter med å forstå.

— Vi som strømselskap skal sørge for å kjøpe inn strøm og deretter selge den billigvidere til våre kunder. Kraftprodusentene er ansvarlig for å produsere strømmen, og netteiere skal se til at vi har et tilstrekkelig og robust nett slik at vi ikke opplever strømbrudd.

Hvordan velge riktig strømprodukt?
I jungelen av tilbydere kan strømpris.no, en strømprisportal levert av Forbrukerrådet, gi en god oversikt over tilbydere. Her kan forbrukere legge inn adressen sin og få informasjon om hvilke avtaler som passer best gitt forbruket man har.

Terje Hamre i Norsk Familieøkonomi maner i midlertid til forsiktighet i omgang med strømprisportalene.

— Vi anbefaler folk å velge det strømselskapet som har vist seg å være rimelig over tid og ikke bli blendet av de selskapene som troner på toppen av listen. Strømselskapene vil gjerne forsøke å lokke deg inn på kampanjer der prisene stiger bratt etter at avtaleperioden er avsluttet, og enkelte krever også forhåndsbetaling. Det er ikke å anbefale, presiserer Hamre.

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

Hva er spot-,variabel- og fastpris?
Det finnes mange ulike strømprodukter i markedet, men 70 prosent av alle kunder i Norge har det som kalles for Spotpris. Det betyr at du som kunde betaler det samme for strømmen som det strømselskapene kjøper det inn for. Variable avtaler prises ut fra utviklingen i markedet og konkurransen mellom leverandørene. Prisendringer varsles i forkant, og kan dermed gi noe mer forutsigbarhet. Noen kunder velger fastprisog fordelen her at det gir stor forutsigbarhet for strømutgiftene dine. Egentlig litt på samme vis som med fastrente i banken.

— Det strømproduktet som er riktig for en familie på fire som bor i enebolig, er ikke nødvendigvis det som er gunstig for enslige i leilighet. Det kan faktisk også være penger å spare på å velge fastprisavtaler, men hovedargumentet for å velge en slik type avtale bør alltid være forutsigbarhet, sier Babinski i NorgesEnergi.

Hva betyr nettleie, påslag og el-sertifikater
Fakturaen fra strømselskapet inneholder flere ord og uttrykk som kan være litt vrien å forstå.

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

Mange strømselskaper gjennomfakturerer nå med flere nettselskaper. Det betyr at strømkundene får nettleie spesifisert som en del av strømfakturaen sin mot at de tidligere fikk egen regning fra det lokale nettselskapet.

— Kundene er veldig fornøyd med dette, men noen har reagert på at fakturaen ved første øyekast virkerhøyere enn normalt, sier Babinski.

Nettleie er avgiften du må betaletil det lokale nettselskapet og som skal dekke kostnadene for strømtilførselen inntil hjemmet ditt, samt drift og vedlikehold av strømnettet i ditt område. Nettleien er sammensatt av et fast beløpog et beløp som varierer med forbruket.

Påslagenesom er på enkelte strømproduktervises alltid i øre/kWh, og hvor mye du totalt betaler i påslag avhenger av hvor mange kWh du har brukt.

Alle norske strømselskap må på vegne av kundene kjøpe el-sertifikater. El-sertifikater er en økonomisk støtteordning som gjør det mer lønnsomt for strømprodusenter å investere ifornybar energi, som vann, vind, sol og bioenergi.

Hva er egentlig AMS-måler?
Myndighetene har bestemt at alle husstander, næringsbygg og fritidseiendommer skal få installertsmarte strømmålere (AMS). Målerne gir nettselskapene detaljert informasjon om forbruket til alle husstander, og det vil kunne bidra til ådrifte nettet på en bedre måte. I tillegg får den enkelte kundeen detaljert oversikt over eget forbruk slik at det er enklere å se sparetiltak.

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

Leder for kundetjenester i NorgesEnergi, Birgittte Christensen Babinski, sier de opplever atendelkundermener strømfakturaen er høyere nå etter innstalleringen -målere.

— Vi stoler på nettselskapene og NVE som sier målerne rapporterer korrekt forbruk. Isolert sett vil jo AMS-målere gi en økt nettleie i størrelsesorden 300 kroner per år for gjennomsnittskunden fordi kostnadene for installasjon flyttet over til kundene. Men bevisstgjøring rundt eget strømforbruk gir muligheter for strømsparing som også vil påvirke lommeboka positivt, sier Babinski.

Ta med strømmen på flyttelasset
Mange av oss bytter bolig i løpet av et år, og endel tror at strømmen følger med når vi flytter. Slik er det ikke. Nettselskapene er forpliktet til å levere strøm til deg dersom du skulle glemme å bestille strøm i din nye bolig, men de tar seg godt betalt for det.

— Du har alt å tjene på å ta med deg den billige strøm når du flytter, sier Babinski.

Tall fra NVE viser at om lag 60 000 husstander fikk strømmen sin levert av nettselskapet i 2017.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.