ANNONSE: Derfor kan det være lurt å måle radon nå

Mange nordmenn har et forhold til radon, som er en luktfri og usynlig gass. Radon oppstår kontinuerlig i jordskorpen, og siver opp gjennom bakken. Utendørs er det helt uproblematisk, men noen steder vil det samle seg radon innendørs i boliger. Det kan over tid være et helseproblem, da høye konsentrasjoner av radon kan føre til kreft. Derfor kan det være lurt å måle radon, og det bør gjøres i vinterhalvåret.

Trenger du å måle radon?

Myndighetene og aktører i bransjen, se for eksempel Radonova, anbefaler at du måler radon i leiligheter med bakkekontakt eller i etasjen over leiligheter med bakkekontakt. Det følger logisk av at radon kommer fra grunnen. Dessuten stilles det krav til måling av radon ved utleie.

Statistikk fra Radonova viser at omtrent 20 % av målinger i leiligheter i Norge gir radonverdier som er over den såkalte tiltaksgrensen. Det finnes radonkart som viser omtrent hvor det kan forventes at det finnes radon, men samtidig vil grunnforholdene ha svært mye å si.

Mål radon i perioden oktober til april

Myndighetene anbefaler å måle radon i perioden midten av oktober til midten av april. Dette tidsrommet henger sammen med fyringssesongen, da konsentrasjonen av radon kan være på sitt høyeste. Forklaringen er helt enkelt at boliger er mer lukket i denne perioden, noe som betyr at konsentrasjonen av radon er på sitt høyeste og mest stabile nivå.

Det finnes flere forskjellige tekniske løsninger for måling av radon, derfor er det viktig å følge retningslinjene fra myndighetene og anbefalingene fra leverandører av måleutstyr. Myndighetene anbefaler at radonnivået måles over omtrent to måneders tid, og i to oppholdsrom.

I noen situasjoner kan radonnivået i en bolig endres over tid, noe som betyr at måling av radon bør gjøres jevnlig. Det kan for eksempel være etter større bruksendringer eller ombygginger, og i tilfeller der det er gjort noen tiltak mot radon i boligen. Hvor ofte det er nødvendig å måle radon vil være noe som må vurderes individuelt for hvert enkelt tilfelle, derfor er det også lurt å sette seg godt inn i reglene – og dessuten spørre leverandør av testutstyr om råd hvis nødvendig.

Radon må måles regelmessig

Radonnivået i et bygg kan endres over tid. Målinger må derfor gjøres jevnlig. Hvor ofte, er en vurderingssak i hvert enkelt tilfelle:

  • Etter større ombygginger og bruksendringer skal det alltid måles.
  • Er det gjort tiltak mot radon i bygningen, bør man måle cirka hvert femte år, oftere dersom radonproblemene har vært alvorlige. Tilsvarende er også fornuftig for nybygg, samt for bygninger som ligger i et kjent radonutsatt område.
  • I bygninger hvor tidligere målinger viser stabilt lave radonnivåer under tiltaksgrensen på 100 Bq/m3, er det tilstrekkelig å måle cirka hvert tiende år, dersom det ikke har skjedd endringer i grunnforhold, bygningen eller ventilasjon i perioden.
  • Anbefalingen gjelder alle typer bygninger.
Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.