Den siste pelsdyrbonden legger ned: Kun 5 av 270 har fått erstatning!

pels

Fem år etter at forbudet mot pelsdyrhold ble lansert, avvikles nå den siste pelsdyrgården i Norge. Trass utallige løfter om et raskt erstatningsoppgjør, har kun fem av 270 pelsdyrbønder mottatt endelig erstatning fra staten. Usikkerheten er stor.

Forbudet mot pelsdyrhold ble lansert i januar 2018, som del av Jeløya-plattformen til regjeringen Solberg. Kun ett år tidligere hadde Stortinget vedtatt langsiktige rammevilkår for næringen, etter en mangeårig og omfattende demokratisk prosess. 

– Avviklingen av pelsdyrnæringen kommer til å stå igjen som en skandale. Prosessen og spillet i de fem påfølgende årene, har vært enda verre, sier Bertran Trane Skadsem, styreleder i Norges Pelsdyralslag. 

Les også:  Fiskeriministeren på klippfisk-frieri i Portugal

Pelsdyrnæringen har i mer enn 100 år bidratt med arbeidsplasser, skatteinntekter og distriktsutvikling. Senest på 80- og 90-tallet, ble bønder sterkt oppfordret til å starte med pelsdyr for å skape nye arbeidsplasser i landbruket. 

– Det er med stor sorg vi nå ser at de to siste pelsdyrbøndene avvikler driften. Noen mink  sendes i dag til Danmark, der noen pelsdyrbønder igjen skal stable drift på beina etter at den ble midlertidig avviklet under coronapandemien, sier Bertran Trane Skadsem. 

Kun fem av 270 har mottatt endelig tilbud om erstatning
Da forbudet ble lansert i 2018 ble pelsdyrbøndene lovet et raskt erstatningsoppgjør. Bøndene ble også oppfordret til å avvikle raskt for å komme over i ny næring. 

Les også:  Resirkulert mote fra Bodø kan bli ny trend

– Gjennom fem år har vi kjempet en utrettelig kamp for en rettferdig erstatning. Det har kostet bøndene dyrt, både menneskelig og økonomisk. Livsverk er rasert. Staute bønder er blitt trygdemottakere, sykmeldt og deprimert. Enkeltmennesker blir fryktelig små i møte med staten, sier Trane Skadsem. 

Selv om bøndene er lovet en erstatning basert på enten bruksverdi eller takst, er det kun et fåtall anlegg som har fått besøk av statens takstmenn. I november stanset staten all taksering på grunn av en uklar uenighet med selskapet staten selv hadde engasjert til å utføre takstene. 

Les også:  Resirkulert mote fra Bodø kan bli ny trend

– På fem år har staten kun rukket å ferdigstille fem tilbud. Flere av de som fulgte statens oppfordring om å avvikle raskt har stått uten inntekt i årevis, og enkelte betaler tusenvis av kroner hver dag i renteutgifter på anlegg som står tomme. Statens trenering påfører bøndene enorme tap, samtidig som staten sparer penger for hver dag som går. Det er en svært fortvilet situasjon, sier Trane Skadsem.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.