DAT og Widerøe tildeles kontrakter for drift av flyruter i Nord-Norge

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet lyste 30. september 2021 ut ny konkurranse om regionale ruteflyginger i Nord-Norge. Flyselskap i alle EU/EØS-land ble invitert til å levere tilbud på drift av til sammen 14 ruteområder for perioden 1. april 2022 – 31. mars 2024.

– Nord–Norge er på grunn av lange avstander en landsdel som er spesielt avhengig av luftfart. Til tross for at vi har hatt kort tid til å planlegge konkurransen og at pandemien skaper usikre tider, er vi glade for å få på plass nye avtaler for de neste to årene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Les også:  Andværingen Linea Buitink inn i styret til Nordland SU

Samferdselsdepartementet har mottatt to tilbud i konkurransen; fra DAT og Widerøe. Widerøe var eneste tilbyder på enkelte ruteområder og selskapet er derfor innstilt som operatør på disse ruteområdene.

DAT og Widerøe la begge inn tilbud på ruteområdene 3-5. For ruteområde 3 er det DAT som har inngitt tilbudet med det laveste kravet til kompensasjon fra staten, mens for ruteområdene 4 og 5 er det Widerøes tilbud som har det laveste kompensasjonskravet. Samferdselsdepartementet innstiller derfor DAT som operatør av ruteområde 3 (Lakselv–Tromsø), og Widerøe som operatør av ruteområdene 4 og 5 (Harstad/Narvik–Bodø/Tromsø og Andøya–Bodø/Tromsø).

Les også:  Kjøpesenterbestemmelsen oppheves i Nordland

Samferdselsdepartementet har vurdert de innkomne tilbudene og gjennomført forhandlinger. I tillegg har tilbudene blitt forelagt Luftfartstilsynet for vurdering av tilbydernes økonomi samt tekniske og operative forhold, og Avinor for en avklaring av eventuelle problemstillinger på lufthavnsiden.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.