Dårlige utsikter for rypejakta

rype

Jegere har gått over 1700 kilometer for å sjekke bestanden av rype og skogsfugl hos Statskog. Resultatet er nedslående for store deler av landet.

Fra Kongsvoll på Dovre i sør til Saltfjellet i nord ser det ut til å bli et normalår for rypebestanden. I resten av Norge ser det dårlig ut. 

– Det er lokale variasjoner, men det store bildet viser en svak utvikling i rypebestanden i de fleste områdene, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Takseringsresultatene er hentet inn i august i samarbeid med jegere over hele landet der Statskog forvalter jakt. Tall fra taksering og fangst over flere år gir Statskog et av verdens største datagrunnlag for rypeforvaltning. 

Les også:  Rekordhøy interesse for turer i norsk natur

– Å peke på enkeltfaktorer som forklarer utviklingen er vanskelig. Det er et samspill mellom værmessige faktorer som påvirker rypene og svingninger i presset fra predatorer, sier Breisjøberget.

En uvanlig kald periode i månedsskiftet juni-juli har gitt økt dødelighet. I tillegg har smågnagerbestanden kollapset, noe som gjør at rev og mår i større grad går etter rypekyllinger.

– Dette forklarer hovedtrekkene i utviklingen vi ser. Vi hadde imidlertid forventet forbedring i Troms. Hvorfor dette ikke skjer skal vi nå se nærmere på, sier Breisjøberget.

Les også:  Agurknytt: Agurktid hos REMA 1000

Takseringsresultatene for skogsfugl følger samme trend som for rype.

– Det er desidert dårligst i østlige strøk, inn mot svenskegrensa. Det er noe bedre lenger vest, slik som i Finnemarka ved Drammen og Sølvverket i Kongsberg, sier Breisjøberget.

Høstens rypejakt reguleres etter et forvaltningsopplegg som Statskog innførte 2017. Dette har bakgrunn i Breisjøbergets egen doktorgrad innen rypeforvaltning. Årets rypetelling og historisk jaktuttak legges til grunn, før Statskog avklarer hvilke begrensninger som må innføres.

Les også:  Smarte råd til katteeiere i ferien

– Vi gjør disse analysene nå og drøfter høstens jakt med brukerorganisasjoner. Svake takseringstall vil innebære strengere regulering for å sikre bærekraftig forvaltning. Enkelte områder vil bli stengt for rype- og skogsfugljakt. Dette avklarer vi de nærmeste dagene, sier Breisjøberget.

Statskog er landets største tilbyder av jakt og fiske og forvalter store områder i hele landet. I særlig populære områder tildeles jakt etter søknad og trekning. Høstens rype- og skogsfugljakt starter 10. september.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.