Dalende interesse for klimatiltak etter fylte 45

klima co2

En aldrende befolkning er dårlig nytt for innføring av klimavennlig politikk, viser forskning fra Handelshøyskolen BI.

Mens den aldrende Donald Trump (74 år) hevder at «global warming is a total and very expensive, hoax”, kjemper Greta Thunberg (17 år) for å innføre umiddelbare klimatiltak på vegne av den yngre generasjon. Er det generelt slik at eldre ikke bryr seg om klima?

Ny forskning fra Benny Geys, Tom-Reiel Heggedal and Rune Sørensen fra Handelshøyskolen BI, viser at etter fylte 45 synker engasjementet for å ta vare på klima og natur. I landene med aldrende befolkning er faren stor for at fremtidens politikk i liten grad vil omfavne klimatiltak. Dette vil skje til tross for nyere generasjoners økte klimaengasjement.

Les også:  Slik hjelper skolen elevene med å forebygge synsproblemer

Miljøinvesteringer er kostbare, og gevinstene kan først høstes etter lang tid. Eldre har kortere tid igjen å leve og får dermed lite eget utbytte av investeringene. personer vektlegger beskyttelse av klima ulikt avhengig av deres alder og stadium de er i livet

– Vår forskning viser at holdningene til miljøtiltak kan følge en livssyklus; viljen til å betale for miljøet avtar med alderen, forklarer Rune Sørensen som er professor ved BIs institutt for samfunnsøkonomi.

Les også:  Stortingspresidenten til Frankrike

Selv om det finnes besteforeldre som er engasjerte klimaaktivister, er en stor andel av den eldre befolkningen mindre opptatt av å bekjempe klimaødeleggelser.

– Aldring svekker preferansene for å beskytte miljøet. Alder reduserer i snitt miljøpreferansene til 72-åringer med 11% sammenliknet med 60-åringer, sier Sørensen.

Tidligere forskning har tolket aldersforskjeller i miljøengasjement som et generasjonsfenomen. I så fall kunne en forvente at støtten til kostbare miljøtiltak vil øke etter som de eldste faller fra.

Les også:  Biskopene kritisk til å utvide grensen for selvbestemt abort

BIs forskning viser at det altså at det eksisterer en livssykluseffekt, noe som betyr at engasjementet for klima avtar mot slutten av livet også for kommende generasjoner. Spørsmålet er hva dette på sikt betyr for sjansene for å innføre politiske klimatiltak i land med aldrende befolkning – spesielt når vi vet at eldre er mer aktive velgere enn unge.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.