Brukte mindre salt på veiene

statens vegvesen

Totalt ble det brukt 82 000 tonn salt på riksvegene i vintersesongen 2020/2021. Det er en nedgang på 14 prosent fra året før. Da ble 95 000 tonn salt brukt.

– Det samlede nasjonale bildet er en nedgang, og vi er fornøyde med en utvikling hvor saltbruken reduseres, sier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

Riktig saltbruk er viktig for fremkommeligheten og trafikksikkerheten for alle som ferdes langs riksvegene. Det er lokale værforhold som har størst betydning for hvor mye salt som brukes fra sesong til sesong i ulike områder.

Den aller viktigste faktoren er været. Det avgjør både hvor mye og hvordan saltet brukes. En del av årsaken til at saltbruken har økt på 2000-tallet er at klimaet er endret. Det er flere overgangsperioder med temperatur rundt 0 grader.

Les også:  LESERINNLEGG: Tør regjeringspartiene støtte egne valgløfter?

– Når det veksler rundt null og vi har væromslag, bruker vi salt for å hindre tilfrysing av veger som er våte og for å hindre rimfrost. Det er fornuftig, men det øker bruken av salt. Et annet moment er at det saltes på flere vegstrekninger enn før. Det er økende mengde tungtransport og krav til bar veg på hovedvegnettet med høy trafikk, sier Laksforsmo.

Les også:  3 av 10 planlegger bilferie i Norge i sommer

Saltbruken varierer i de geografiske områdene i Norge. Noen områder har en økning i saltbruken i forrige vintersesong, som øst og sør, mens andre områder har en nedgang, som vest, midt og nord. Til sammen er det en nedgang på landsbasis.

Mengden sand som er brukt er redusert fra 185 000 tonn vinteren 2019/2020 til 132 000 tonn forrige vinter. Det er også en reduksjon i antall brøytekilometer fra 9,2 mill. km vinteren 2019/2020 til 6,7 mill. km forrige vinter.

Nedgangen i salt- og sandmengder skyldes også riktigere og mer effektiv bruk av salt og mer bruk av fastsand (varm sand) som gjør strøtiltakene mer langvarige.

Les også:  Krever helsehjelp til barnevernsofre

Statens vegvesen har i flere år hatt fokus på å få ned saltbruken, og stiller strengere krav til dokumentasjon ved bruk av salt. Både av miljøhensyn, for å redusere kostnadene og redusere rustskader på infrastruktur og kjøretøy, er det sterkt ønskelig å få ned saltbruken. Entreprenørene får ikke lenger betalt per tonn sand og salt som strøs på vegnettet, men får godtgjørelse per minutt de har strødd sand eller salt.

– En endring av oppgjørsform til godtgjøring per minutt er et viktig tiltak for å kunne oppnå et mer optimalt saltforbruk, sier Laksforsmo.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.