Boligmarkedsbarometeret: Optimismen dempes

bolig fjord natur

Boligmarkedsbarometeret faller fra 14,0 til 11,0 i august. Det er det laveste nivået siden NBBL startet målingene i mars. Nedgangen skyldes at stadig flere forventer økt rente, samt at den sterke troen på stigende boligpriser har avtatt noe i løpet av sommeren. Barometeret ligger allikevel fortsatt i det positive territoriet.

Dette kommer frem i den femte publiseringen av NBBLs boligmarkedsbarometer. Barometeret måler stemningen i boligmarkedet og baserer seg på befolkningens forventninger til boligprisene, rentenivået og arbeidsmarkedet. Barometeret er først og fremst egnet til å så noe om boligprisutviklingen på kort sikt.

Les også:  Ønsker tips om Nordlands mest universelle nyvinninger

58 prosent tror på stigende boligpriser
Andelen som tror på stigende boligpriser har falt fra 62 til 58 prosent i løpet av sommeren. Men med kun seks prosent som tror på boligprisfall kan vi konkludere med at optimismen fortsatt er nokså godt forankret i befolkningen.

Optimismen er noe høyere i hovedstaden og nærliggende byer rundt Oslofjorden enn i resten av landet.

Åtte av ti forventer økt boliglånsrente
Stadig flere tar innover seg at Norges Bank sannsynligvis setter opp renten allerede i september. Det kan bli den første av i alt seks-syv renteøkninger innen utgangen av 2021 ifølge bankens egen rentebane. I så fall vil de beste boliglånsrentene nærme seg fire prosent i løpet av tre år.

Les også:  LESERINNLEGG: FrP vil ha Forenklinger for bobil

Til tross for at mange nå forventer økte renteutgifter er det sannsynlig at den reelle effekten på norsk økonomi først merkes når renta faktisk økes.

Optimisme i arbeidsmarkedet
Økt sysselsetting og lavere arbeidsledighet fører til optimisme i arbeidsmarkedet. Kun seks prosent er noe eller veldig bekymret for å miste jobben det neste året.

Høy jobbtrygghet øker sannsynligheten for større investeringer, slik som boligkjøp.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.