Boligmarkedsbarometeret: Optimismen dempes

bolig fjord natur

Boligmarkedsbarometeret faller fra 14,0 til 11,0 i august. Det er det laveste nivået siden NBBL startet målingene i mars. Nedgangen skyldes at stadig flere forventer økt rente, samt at den sterke troen på stigende boligpriser har avtatt noe i løpet av sommeren. Barometeret ligger allikevel fortsatt i det positive territoriet.

Dette kommer frem i den femte publiseringen av NBBLs boligmarkedsbarometer. Barometeret måler stemningen i boligmarkedet og baserer seg på befolkningens forventninger til boligprisene, rentenivået og arbeidsmarkedet. Barometeret er først og fremst egnet til å så noe om boligprisutviklingen på kort sikt.

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

58 prosent tror på stigende boligpriser
Andelen som tror på stigende boligpriser har falt fra 62 til 58 prosent i løpet av sommeren. Men med kun seks prosent som tror på boligprisfall kan vi konkludere med at optimismen fortsatt er nokså godt forankret i befolkningen.

Optimismen er noe høyere i hovedstaden og nærliggende byer rundt Oslofjorden enn i resten av landet.

Åtte av ti forventer økt boliglånsrente
Stadig flere tar innover seg at Norges Bank sannsynligvis setter opp renten allerede i september. Det kan bli den første av i alt seks-syv renteøkninger innen utgangen av 2021 ifølge bankens egen rentebane. I så fall vil de beste boliglånsrentene nærme seg fire prosent i løpet av tre år.

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

Til tross for at mange nå forventer økte renteutgifter er det sannsynlig at den reelle effekten på norsk økonomi først merkes når renta faktisk økes.

Optimisme i arbeidsmarkedet
Økt sysselsetting og lavere arbeidsledighet fører til optimisme i arbeidsmarkedet. Kun seks prosent er noe eller veldig bekymret for å miste jobben det neste året.

Høy jobbtrygghet øker sannsynligheten for større investeringer, slik som boligkjøp.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.