Blindeforbundet roper varsko: Underbemanning i helsesektoren vil gå utover synet

Norges Blindeforbund

En ny rapport fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at det vil være stor mangel på kvalifisert arbeidskraft i helse- og omsorgstjenestene frem mot 2040. Det utdannes for få sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere og ergoterapeuter.

– Norges Blindeforbund frykter at øyehelse og tilgang på synskompetanse vil drukne i den generelle debatten, sier generalsekretær Per Inge Bjerknes.

Generalsekretær Per Inge Bjerknes frykter at manglende synskompetanse innen helse- og omsorgstjenestene i fremtiden, vil bli store både for personene det gjelder og for samfunnet.

Norges Blindeforbund er bekymret for hva dette vil bety for kapasiteten og kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene, herunder oppfølging av personer som opplever synstap. Samtidig viser dette viktigheten av å inkludere flere i arbeidslivet, slik at flere kan være med å løse de viktige oppgavene i samfunnet.

Les også:  Nordmenn på ferie: Frykter magetrøbbel mer enn skogbrann

Kommunene mangler synskompetanse allerede i dag. Dette gjør at mange som får redusert syn, ikke har tilgang på den hjelpen de trenger, blant annet når det gjelder tilgang til hjelpemidler, rehabilitering og opplæring for å kunne leve et selvstendig liv. Norges Blindeforbund er bekymret for at denne utviklingen vil forverres i årene fremover, dersom dette ikke blir satt tydelig på dagsorden både i kommunene, i utdanningssektoren og i debattene om offentlige budsjetter.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

– Norges Blindeforbund frykter at øyehelse og tilgang på synskompetanse vil drukne i den generelle debatten, siden dette berører relativt få. Samtidig viser undersøkelser at over 300.000 nordmenn har redusert syn i større eller mindre grad, og antallet vil øke i årene fremover i takt med at det blir flere eldre i samfunnet. Konsekvensene av manglende synskompetanse innen helse- og omsorgstjenestene vil bli store, både for personene det gjelder, for pårørende og for samfunnet som helhet, sier generalsekretær Per Inge Bjerknes.

Norges Blindeforbund mener økt yrkesdeltagelse fra personer som i dag står utenfor arbeidslivet, er en forutsetning for å dekke det fremtidige behovet for arbeidskraft, også innen helse og omsorg. Dette perspektivet ser ut til å være fraværende i SSB sin analyse, der de går ut fra samme yrkesdeltagelse fremover som i 2019.

Les også:  Kraftig økning i tyveri fra bil

Om lag 100.000 personer med funksjonsnedsettelser som ønsker å jobbe, står i dag utenfor arbeidslivet. Samfunnet må øke innsatsen for å inkludere disse i arbeidslivet, også for å kunne ha tilstrekkelig med arbeidskraft for å skape fremtidens velferdstjenester.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.