Bli med i det samiske kirkedemokratiet!

kirken

Er du opptatt av verdispørsmål, interessert i kirkelige spørsmål og urfolksarbeid i kirkelig sammenheng? Gjennom det samiske kirkedemokratiet kan du være med å påvirke samiske saker i Den norske kirke!

– En berikelse å jobbe med samiske saker, sier leder i Samisk kirkeråd.

I det samiske kirkedemokratiet får du en unik mulighet til å være med å forme framtidig samisk kirkeliv. Dette er et arbeid som strekker seg over hele landet, og på tvers av kirkelige grenser i det samiske området, Sápmi. Samisk kirkeråd deltar også i kirkelig samarbeid med urfolk i verden, fortrinnsvis gjennom Kirkenes Verdensråd.

2023 er valgår i kirken. Samisk kirkelig valgmøte avholdes 27.–29. oktober 2023. Der skal det nomineres nytt Samisk kirkeråd. På det valgmøtet velges også samiske representanter til Nord-Hålogaland og Sør-Hålogaland bispedømmeråd.

Les også:  Advarer: Mildværet gir risiko for vannskader

Samisk kirkeråd har i desember 2022 sendt ut en oppfordring til alle menigheter om å komme med forslag til kandidater til Samisk kirkeråd. Det er også sendt oppfordring om å komme med forslag til samiske kandidater til Nord- og Sør-Hålogaland bispedømmeråd.

Sara Ellen Anne Eira ble i 2016 første gang valgt som leder i Samisk kirkeråd. Eira har ledet rådet siden da:

– Det er en berikelse å få muligheten til å jobbe med samiske saker i Den norske kirke. Som leder blir man kjent med hele det samiske kirkelandskapet, og man har jo et stort ansvar blant annet til å fremme saker som ivaretar vår egen trosutfoldelse, språk og kultur.

Les også:  11 000 anmeldt for ruskjøring: - Nordmenns store skrekk

Eira tar ikke gjenvalg og oppfordrer folk til å melde seg som mulige lederkandidater.

– Det er mye spennende som skjer i Den norske kirke, og du får vært med å på fremme det samiske i dette arbeidet. Det er veldig givende synes jeg.

Samisk kirkelig valgmøte skal nominere fem kandidater til Samisk kirkeråd som vedtas av Kirkemøtet.

Alle menigheter i hele landet kan foreslå hvem de vil ha som leder av Samisk kirkeråd. De andre medlemmene i Samisk kirkeråd foreslås fra henholdsvis Nord-Hålogaland, Sør-Hålogaland og Nidaros bispedømmer, og nomineres som deres representanter.

Les også:  LESERINNLEGG: Piggdekk redder liv!

De andre bispedømmene foreslår én representant som representerer de åtte andre bispedømmene i Samisk kirkeråd. Alle menigheter i Den norske kirke har dermed mulighet til å foreslå kandidater til Samisk kirkeråd.

Bispemøtet og Sametinget velger i tillegg en representant hver til Samisk kirkeråd.

– Vi oppfordrer alle til å bidra med at det kommer forslag på kandidater til Samisk kirkeråd og de to bispedømmene. Den som selv ønsker å være kandidat kan gi beskjed om det til sin lokale menighet, sier generalsekretær Kristina Labba i Samisk kirkeråd.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.