Bevilger nye millioner til BIO-midler i Nordland

nfk

Fylkesrådet setter av fire millioner kroner til ordningen bedriftsintern opplæring (BIO). – BIO-midlene er en gylden mulighet for bedrifter i Nordland til å tilby ansatte kompetanseheving framfor oppsigelser og permitteringer i pandemien, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

– Dette er viktige midler, ikke minst for bedrifter som nå igjen rammes av koronapandemien. Bedrifter med behov for omstilling kan få tilskudd til kompetanseheving av ansatte, som et alternativ til permitteringer og oppsigelser. Faktisk kan dette bidra til å styrke bedriftene, midt i en krisetid for mange næringslivsaktører. Selv om mange bedrifter i Nordland allerede har søkt slik støtte håper jeg enda flere får øynene opp for de mulighetene denne ordningen gir, sier fylkesrådslederen.

Les også:  Skoletilbud i Nordland på høring

Virksomhetene kan få tilskudd til kostnader knyttet til opplæring og andre dokumenterte utgiftsbehov til deltakerne i opplæringsperioden.

Sist gang ordningen var i bruk kom midlene fra Stortinget. I 2021 kom det til sammen 13,3 millioner kroner.

– I forrige runde av pandemien så vi at BIO-midlene ble tatt veldig godt i mot og ga mange en mulighet til å øke kompetansen sin i stedet for å være permittert. Vi har stor tro på at det vil komme flere midler fra regjeringen, men for å komme i gang bevilger vi et startbeløp nå, sier Tomas Norvoll som oppfordrer alle til å søke.  Han legger til at fylkesrådet har en ambisjon at dette skal være midler som en rask og ubyråkratisk skal nå ut til bedrifter i Nordland som rammes av pandemien.

Les også:  Ekstra anløp av Skrova

Virksomhetene kan få tilskudd til kostnader knyttet til opplæring og andre dokumenterte utgiftsbehov til deltakerne i opplæringsperioden. Maksimalt støttebeløp er på 200 000 kroner.

Det er en forutsetning at tilskuddet vil bidra til å opprettholde og styrke kompetansen til virksomhetens ansatte. Det blir bare gitt tilskudd til gjennomføring av opplæring av egne tilsatte. 

Bedriftene skal søke gjennom søknadsportalen www.regionalforvaltning.no. Den vil være oppdatert med  «BIO-midler Nordland 2022» fra torsdag 16. desember.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.