Berit Kjøll om ny rapport: – Vi må redusere kostnadene i barne- og ungdomsidretten

norges idrettsforbund

Hovedfunnene er at den årlige gjennomsnittskostnaden ved deltakelse for 9-åringer er 3600 kroner, mens de årlige gjennomsnittskostnadene for 15-åringer er 9600 kroner.

De viktigste kostnadsdriverne i idrettslagene er utstyr, bekledning, samt arrangementskostnader. Det kommer frem i den nye rapporten «Økonomi som barriere for idrettsdeltakelse» som har kartlagt kostnadsnivået i 13 ulike idretter.

– Rapporten viser at svært mange idrettslag driver idrettstilbud til en relativt lav kostnad for å sikre et tilbud som de fleste kan være med på, og at bevisstheten om kostnadsreduserende tiltak i idretten blir stadig bedre kjent i idrettslagene. Det er bra, sier idrettspresident Berit Kjøll og fortsetter:

– Når det er sagt så avdekker rapporten at det er flere idretter som har tilpasset seg et unødig høyt ambisjonsnivå på utstyr. Det er bekymringsfullt, og denne utviklingen må snus. Her må både særforbund, idrettslag og foreldre ta et felles ansvar for å justere ambisjonsnivået for å få ned kostnadene, sier Kjøll.

Kartlagt nivået i 13 idretter
Det er Oslo Economics, på vegne av Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund, som utarbeidet rapporten hvor kostnadsnivået i åtte særforbund og totalt 13 idretter er kartlagt. Idrettene som er valgt ut til å svare på undersøkelsen er fotball, håndball, langrenn, alpint, gymnastikk og breddeaktivitet, turn, svømming, stup, friidrett, karate, taekwondo WTF, taekwondo NTN og ishockey. Kartleggingen er avgrenset til å gjelde utvalgte idrettsgrener og årsklassene 9-åringer og 15-åringer.

Les også:  LESERINNLEGG: En ruspolitikk med odel og ære

Rapporten viser at kostnadene varierer betydelig både mellom idretter, men også mellom enkelte idrettslag, og hvor geografi viser seg å spille en vesentlig rolle. By- og bynære idrettslag har generelt et gjennomgående høyere kostnadsnivå enn ellers i landet. 

Idrett koster i gjennomsnitt 3600 kroner for 9-åringer og 9600 kroner for 15 åringer.

I gjennomsnitt koster det 3600 kroner i året å drive med idrett for 9-åringer. For 15 åringer er tilsvarende gjennomsnittskostnad 9600 kroner.

For 9-åringer ligger kostnader ved deltakelse i de aller fleste idrettene mellom 2500 og 5000 kroner (i gjennomsnitt). Tilsvarende er kostnaden ved deltakelse for 15-åringer i de fleste idretter 5000 til 15000 kroner (i gjennomsnitt).

Les også:  Slik blir sportsvinteren på NRK 2021 og 2022

Idrettspresident Berit Kjøll sier at rapporten presenterer viktige fakta som danner grunnlag for videre arbeid med kostnader i idretten, og for å hindre at økonomi blir en barriere for barn og unges idrettsdeltakelse.

– Det er viktig at særforbund og idrettslag, ikke bare de som er omfattet av denne rapporten, fortsetter å jobbe med kostnadsreduserende tiltak for alle, spesielt krav til idrettsutstyr og reise- og arrangementsdeltakelse. Dette er et arbeid Idrettsstyret setter øverst på agendaen, sier Kjøll.

Tiltak i idretten
Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund, er tydelig på at det blir viktig å fortsette oppfølgingen internt i idrettsorganisasjonen.

– Vi vil fortsette å følge opp særforbundene, som alle på sin måte vil ta eierskap til denne problemstillingen. Det vil være videre utarbeidelse av fakta, aktuelle forbundsavgifter, krav til utstyr og holdninger til dette fra foreldre, konkurransesystem og krav til arrangement. Ikke minst må vi fortsette påvirkningsarbeidet for å få nok anlegg, og gratis bruk av anlegg for barn og unge under 19 år i alle landets kommuner, sier Kvalevåg.

Les også:  FotballtrøyeFredag - Bli med i kampen mot barnekreft!

Kvalevåg sier videre at det å være med på turer og samlinger er en viktig del av idrettsfellesskapet, og at slike turer må legges opp slik at alle kan være med.

– Vi skal jobbe videre med holdninger og bevisstgjøringen rundt våre bestemmelser og rettigheter om barneidrett. Barn skal konkurrere lokalt og regionalt, slik som barneidrettsbestemmelsene sier, og det er like viktig at idrettslag er bevisst dette ved treninger og samlinger, sier Kvalevåg.

Godt samspill med det offentlige 
Kvalevåg understreker at det blir avgjørende å fortsette det gode samarbeidet med det offentlige, og at hovedfokuset blir å sikre egne ordninger for å dekke kostnader til idrettsdeltakelse for barn og unge i familier med lav betalingsevne.

– Vi er i dialog med NAV, Bufdir og Barneombudet, og vi kjenner til at det allerede er mange kommuner og idrettslag som har egne ordninger. Dette er et arbeid som norsk idrett ønsker å bidra til å gjøre bedre kjent, sier Kvalevåg.

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.