Bedring i Postens resultat, men fortsatt utfordringer

bring posten

Posten Norges omsetning i 2. kvartal var 5 975 mill. kroner, en reduksjon på 1,4 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2017. Justert driftsresultat ble i 2. kvartal 214 mill. kroner. Økningen på 158 mill. kroner mot samme kvartal i 2017 skyldtes resultatforbedring i både logistikk- og postsegmentet.

For logistikksegmentet var flere virkedager i 2. kvartal, som følge av at påsken falt i 1. kvartal, en medvirkende årsak til resultatforbedringen.

– Resultatet i 2. kvartal ble som varslet noe bedre enn resultatet i 1. kvartal. Imidlertid er det fremdeles utfordringer innenfor begge segmenter. Investeringen i industrialisering og effektivisering av det norske logistikknettverket gir kortsiktig merkostnader som gjør at vi ikke har klart å omsette den gode omsetningsveksten til bedre resultater innenfor logistikksegmentet. I postsegmentet er fallet i brevvolum høyere enn forutsatt ved inngangen til 2018. Dette har medført at tiltakene som er iverksatt ikke lenger er tilstrekkelige for å opprettholde tilfredsstillende lønnsomhet, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

Logistikksegmentet
Justert driftsresultat i 2. kvartal for segment Logistikk var 51 mill. kroner, 53 mill. kroner bedre enn samme periode i 2017. Det var solid vekst innen stykkgods, bedriftspakker og netthandel til private, samt nasjonal og internasjonal spedisjon/transport. God tilgang på nye kunder ga økt omsetning for ekspress i hele Norden. Omsetningen i offshorevirksomheten var fortsatt preget av lav prosjektaktivitet i oljesektoren.

– Posten Norge møter økt etterspørsel med å investere i utvidet kapasitet og effektivitet i logistikknettverket. Samtidig øker vi servicenivået og kommer nærmere våre kunder med nye tjenester og større valgfrihet. Vi ser at kundene responderer positivt og at store nettbutikker i Norden velger oss, sier Wille.

Postsegmentet
I 2. kvartal ble justert driftsresultat 206 mill. kroner for segment Post, en økning på 100 mill. kroner sammenlignet med 2017. Økningen skyldes blant annet at Stortinget besluttet en tilleggsbevilgning på 342 mill. kroner for statens kjøp av leveringspliktige posttjenester. Halvparten av tilleggsbevilgningen ble inntektsført i 1. halvår.

– Det er positivt at Stortinget har bevilget ytterligere midler slik at staten nå betaler fullt ut for merkostnadene knyttet til å opprettholde postdistribusjon fem dager i uken, sier konsernsjef Tone Wille.

I 1. halvår falt adressert brevvolum i Norge med 11,2 prosent sammenlignet med samme periode i 2017. Sammenlignet med fjoråret var det også en reduksjon i netthandelen fra Kina i 1. halvår på rundt 9 prosent. Importandelen fra Kina anslås være rundt 30 prosent av brev og småpakker fra utlandet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.