Bedre oversikt over skredfaren i Flakstad i Lofoten

nve

Flakstad kommune får nå bedre og mer presise kart som viser skredfaren. I de fleste områdene er snøskred den skredtypen som utgjør størst fare for eksisterende bebyggelse.

– Kartleggingen gir oss ny og oppdatert kunnskap om skredutfordringene i Flakstad kommune. Med faresonekartene som NVE nå har fått utarbeidet, har kommunen et godt grunnlag for arealforvaltning og byggesakhåndtering, for å vurdere eventuelle sikringstiltak og for bruk i lokal beredskap, sier regionsjef Knut Aune Hoseth.

Les også:  Andøya: Støtter nytt rom-senter

Det er fare for flere typer skred i Flakstad kommune, og her har vært flere skredhendelser. I januar 2019 var det bla store utfordringer med snøskred flere steder i kommunen.

Kartleggingen viser at snøskred er den skredtypen som utgjør størst fare for eksisterende bebyggelse i de fleste områdene. 8 bygg ligger innenfor områder med 1/100 års gjentaksintervall, de fleste av disse ligger i Skjelfjorden. Over 90 bygg ligger innenfor 1/1000 års gjentaksintervall.

Les også:  Se hvor bussen din er på kartet i Nordland

Kartleggingen tar hensyn til både erfaring og tidligere skredfarevurderinger og det er gjort nye vurderinger av skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred. Områdene som er kartlagt er Vikten, Myrland, Storsandnes, Napp, Skjenfjorden, Sund, Ramberg, Skjelfjorden øst og Skjelfjorden vest.

Kartene er enkle i bruk. Det er tegnet en felles faresone for de aktuelle skredtypene, og det skal være lett å raskt få oversikt over hvilke områder som er skredutsatt.

Les også:  Fylkesrådet gir 3 millioner til Evenes

Grunnlaget for faresonekartene i Flakstad kommune er studie av kart og flybilder, terrengmodellanalyse, klimaanalyse, tidligere skredhendelser, befaringer i felt og modellering av skreddynamikk. Kartene er produsert i digital form, slik at kommunen og andre kan bruke de i egne verktøy sammen med annen kartdata.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.