Bedre oversikt over skredfare i Meløy kommune

nve sweco

Meløy kommune får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare. Faresonekartene viser at 3 boliger ligger innenfor 1/100 faresonen, 9 boliger innenfor 1/1000 og 23 innenfor 1/5000. Flere typer skred er aktuelle, med snøskred som den dominerende prosesser.

Kartene ble overlevert til Meløy kommune 27. august. Kartleggingen tar hensyn til skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred. De kartlagte områdene er Røshaugen, Selstad, Storvika og Åmnøya sør.

Les også:  Kulturminnefondets tildeling nr. 8000 går til Folkets hus i Sulitjelma: Får 1,3 millioner kulturminnekroner

– Kartleggingen gir oss ny kunnskap om skredutfordringene i Meløy kommune. Med faresonekartene som NVE nå har fått utarbeidet, har kommunen et godt grunnlag for arealforvaltning og byggesakhåndtering, for å vurdere sikringstiltak og for bruk i lokal skredberedskap sier regionsjef Knut Ivar Aune Hoseth.

Kartene er enkle i bruk. Det er tegnet en felles faresone for de aktuelle skredtypene, slik at kommunen bare trenger å forholde seg til en faresone om gangen. På den måten får kommunen raskt oversikt over hvilke område som er skredutsatt.

Les også:  Ny arealplan i Hamarøy

Grunnlaget for faresonekartene i Meløy kommune er studie av kart og flybilder, terrengmodellanalyse, klimaanalyse, tidligere skredhendelser, befaringer i felt og modellering av skreddynamikk. Kartene er produsert i digital form, slik at kommunen og andre kan bruke de i egne verktøy sammen med annen kartdata.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.