Babcock setter inn ekstra ambulansefly i Nord-Norge

babcock

Babcock setter inn et ekstra kortbanefly med eget mannskap for å sikre bedre ambulanseflyberedskap i Nord-Norge. Og torsdag møter selskapet pilotene til forhandlinger om en ny avtale som kan åpne for å benytte ledige piloter på baser hvor det mangler bemanning.

Babcock er ikke fornøyd med å ha levert 90,65 prosent tilgjengelighet i oktober og setter nå inn flere tiltak. Operatøren av ambulanseflyene opplever fortsatt noen tekniske utfordringer på de nye flyene, men hovedforklaringen på at tilgjengeligheten er lavere enn ønsket er at selskapet på grunn av gjeldende tariffavtale ikke får benyttet tilgjengelig mannskap optimalt.

Da NHO Luftfart og Norsk Flygerforbund i juni 2018 forhandlet frem avtalen som garanterte alle pilotene hos tidligere operatør jobb i Babcock etter overtakelsen, var det et krav fra Norsk Flygerforbund at alle pilotene skulle få beholde basen de hadde hos tidligere operatør.

Les også:  Spiller inn nye togruter i Nordland

På Gardermoen, har Babcock derfor en overtallighet på sju piloter, samtidig som selskapet mangler til sammen syv piloter på basene i Kirkenes, Alta og Brønnøysund.

– Vi har lenge sett at dette ville bli en utfordring, men på grunn av avtalen som ble inngått i 2018 kan ikke de syv tilgjengelige pilotene på Gardermoen uten videre brukes på andre baser. Dette rammer dessverre den totale tilgjengeligheten på ambulansefly, sier sjef for flyoperasjoner i Babcock, Hans Skog-Andersen.

Les også:  Andøya: Støtter nytt rom-senter

For å løse utfordringene på basene hvor det mangler piloter må Babcock benytte stand by-piloter til å dekke faste vakter på de aktuelle basene. Dette skaper en negativ kjedereaksjon som går ut over tilgjengeligheten.

– Stand by-piloter skal settes inn ved sykdom eller annet fravær. Når de er bundet opp i regulære vakter er det ikke nok fleksibilitet igjen i systemet til å dekke alle vakter når piloter rammes av sykdom andre steder, sier Skog-Andersen.

Babcock møter pilotenes fagforening til forhandlinger om en revisjon av tariffavtalen torsdag og fredag denne uken.

– Vi håper vi kommer frem til en løsning som gjør at vi kan benytte pilotene på en måte som øker tilgjengeligheten på ambulanseflyene fremover, sier Skog-Andersen.

Les også:  Flyrutene i Nordland må bedres

For ytterligere å styrke tilgjengeligheten på ambulansefly setter Babcock fra og med mandag i neste uke inn ekstra Beech 250 i Finnmark. Babcock vil benytte flere av sine piloter som i dag tjenestegjør i Sverige for å styrke den norske tjenesten.

– Flyet er sertifisert for kortbaneoperasjoner og skal i størst mulig grad bemannes med piloter som kan fly kortbane. Flyet vil være tilgjengelig 12 timer i døgnet, og være en beredskap på topp av den øvrige beredskapen. Flyet vil bli benyttet til avtalt beredskap oppnås med tjenestens øvrige fly, avslutter Skog-Andersen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.