Avinor mistet 6 av 10 passasjerer i 2020

avinor

Totalt reiste 20 millioner passasjerer gjennom Avinors lufthavner i 2020. Det er en nedgang på 63 prosent sammenlignet med 2019.

Størst var nedgangen på Oslo lufthavn, som kun hadde 9 millioner reisende mot 28,6 millioner i 2019. 

– Koronapandemien har rammet luftfarten hardt, og nedgangen i trafikktallene for 2020 er en direkte konsekvens av dette, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen. 

Antall flybevegelser går ikke like mye ned sammenlignet med fjoråret. Her er nedgangen på 33 prosent. Dette skyldes blant annet at staten har kjøpt et stort antall ruter for å sikre at det er tilgjengelig transportkapasitet i hele Norge. 

Flygninger til og fra offshoreinstallasjonene har også gått tilnærmet som normalt, i tillegg til at fraktkapasiteten for norsk sjømat har vært opprettholdt gjennom pandemien. Bortfallet av interkontinentale passasjerruter med frakt har blitt erstattet av flere dedikerte fraktfly fra Oslo lufthavn. 

– Nedgangen i fraktmarkedet er kun minimal, noe som er unikt blant europeiske lufthavner i 2020, sier Falk-Petersen. Det er også svært gledelig at vi har kunnet bidra med frakt av 12 000 kubikkmeter med smittevernutstyr inn til Norge. Dette tilsvarer 200 semitrailere med utstyr. 

Norsk luftfart har, til tross for svært krevende tider, levert tjenester som har sikret nødvendig transportbehov. Staten har gitt store direkte og indirekte bidrag for å muliggjøre dette.

Les også:  Ny undersøkelse: Togpassasjerene er mindre fornøyd

I årets siste måned gikk passasjertrafikken ned med 70 prosent sammenlignet med desember i fjor. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.