Arendalsuka: Ap og Høyre styrer flest fjernvarme-kommuner

nrk norsk fjernvarme

Ordførere fra Arbeiderpartiet og Høyre er overrepresentert i kommuner som har satset på fjernvarme i Norge. For Senterpartiet er det motsatt, viser en gjennomgang fra Norsk Fjernvarme.

Både Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) trakk fram fjernvarme som klimatiltak i partilederdebatten på Arendalsukas første dag mandag.

– Jeg blir imponert når jeg ser hva noen kommuner har gjort. I Sogndal kommune har de bygd fjernvarmeanlegg for å få bort fossilt drivstoff til skoler, idrettslag og høyskole. Det samme har politikerne gjort i Harstad og utslippene går ned, sa Støre.

– Noe av det viktigste vi kan gjøre i norsk kommunesektor er å få på plass fjernvarme, sa Vedum.

En gjennomgang Norsk Fjernvarme har foretatt viser likevel at Senterpartiet har en langt lavere andel ordførere i kommuner med fjernvarme enn i landet som helhet.

Blant de 69 fjernvarmeanleggene som har rapportert tall til Norsk Fjernvarmes statistikknettsted Fjernkontrollen.no ligger bare 9 prosent i kommuner hvor Sp har ordføreren. Til sammenligning har Sp 23 prosent av alle Norges ordførere, ifølge SSB. For Høyre er det omvendt. Partiet har 26 prosent av ordførerne på fjernvarmestedene, men bare 17 prosent i landet som helhet.

Arbeiderpartiet er det største «fjernvarme-partiet» med 58 prosent av ordførerne på fjernvarmestedene, mens partiet har 47 prosent av alle ordførerne.

– En av årsakene til forskjellen i tallene er trolig at Senterpartiet i større grad styrer mindre kommuner, hvor potensialet og lønnsomheten for kollektive løsninger som fjernvarme er mindre. Det kan likevel være nærvarmeanlegg på disse stedene som ikke rapporterer tall til fjernvarmestatistikken, sier kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme.

Han roser samtidig både Støre og Vedum for å trekke fram fjernvarme i den lokale klimadebatten.

– Fjernvarmen blir kanskje tatt for gitt, ettersom den nå finnes i byer og tettsteder over hele landet. Men faktum er at å legge til rette for fjernvarme er ett av de mest sentrale virkemidlene lokalpolitikerne har for å gjøre noe med både utslipp og luftkvalitet lokalt, sier han og understreker at satsing på fjernvarme som regel er lite politisk kontroversielt i kommune-Norge.

– Oslo er et godt eksempel, hvor både borgerlige, røde og rødgrønne flertall over tid har satset på fjernvarme, påpeker Mellvang-Berg.

Han trekker samtidig fram Stavanger, Kristiansand, Drammen, Sandefjord og Moss som eksempler på Høyre-styrte byer som bevisst har satset på fjernvarme. 

Utfordringen er i større grad at Solberg-regjeringen ikke følger opp den lokale satsingen på nasjonalt nivå, påpeker han.

– Den sittende regjeringen har dessverre svekket kravene til vannbårne oppvarmingsanlegg i de nasjonale byggereglene, som gjør det vanskeligere å etablere løsninger basert lokale varmeressurser, sier Mellvang-Berg.

Dette til tross for at stortingsflertallet gjentatte ganger har bedt Regjeringen skjerpe kravene. I fjor la Kommunal- og moderniserinsdepartementet fram en ny forskrift med skjerpede krav, for så å legge den på hylla igjen.

– Det er ganske utrolig at Regjeringen ikke en gang innfører sitt eget forslag, som fikk støtte blant et flertall av høringsinstansene. Her bør statsminister Erna Solberg skjære igjennom og få forskriften på plass, sier Mellvang-Berg.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.