Antall krav om tilbakebetaling av bostøtte redusert med 69 prosent

husbanken

Etter at Husbanken innførte en ny digital løsning for bruk av inntektsopplysninger fra Skatteetaten i behandlingen av bostøttesøknader, har ordningen blitt mye mer treffsikker.

Nye tall viser at antall krav om tilbakebetaling av for mye utbetalt bostøtte falt med 69 prosent fra 2016 til 2017. Gjennomsnittlig beløp som kreves tilbake er også betydelig redusert.

Fram til 2016 beregnet Husbanken bostøtte ut fra inntektsopplysninger fra siste tilgjengelige skatteoppgjør. Bostøttemottakerne skulle selv melde fra til Husbanken hvis inntekt eller formue endret seg vesentlig i løpet av året. Dermed skulle støtten beregnes på nytt, med grunnlag i husstandens faktiske inntekt. 

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

Fra og med 2017 har Husbanken beregnet bostøtte basert på inntektene som arbeidsgivere og NAV har innrapportert til Skatteetaten, den måneden bostøttesøknaden gjelder. Husbanken henter inn inntektsopplysningene fra Skatteetaten automatisk ved hjelp av en ny digital løsning.

Hvert år når skatteoppgjøret for foregående år er klart, kontrollerer Husbanken inntektsopplysningene derfra mot inntektene som er brukt som grunnlag for beregning av bostøtte. 

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

– Bruken av faktiske inntekter som grunnlag for beregning av bostøtte gjør ordningen mer treffsikker. Det blir langt færre utbetalinger av urettmessig støtte, og tilsvarende færre krav om tilbakebetaling. Kontrollen for 2017 viser også at kravene om tilbakebetaling har blitt vesentlig lavere. For husstander som fortsatt har svak økonomi er et krav om tilbakebetaling en stor belastning, og det unngår vi i mye større grad enn før nå som bostøtten beregnes ut fra faktisk inntekt, sier Rune Robertsen, direktør for lån og tilskudd i Husbanken.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.