Andøya Space Education og The Whale satser på de unge

the whale

Andøya Space Education og The Whale jobber sammen i et forprosjekt med mål å utvikle et nytt pedagogisk konsept for å nå ut til barn og unge om verdensrommet og havet.

Konseptet skal gå ut på å bruke Andøya Space Education sin maskot, Teddynauten, og en tilsvarende maskot for The Whale (Hvalen) som kommunikasjonsmiddel for å utvikle pedagogiske verktøy for bruk i undervisning og som informasjon til barn og unge. Konseptet skal stimulere til utforsking og øke interessen for havdypet og verdensrommet.

Teddynauten og Hvalen skal utvikles til et viktig kommunikasjonsmiddel mot barn og unge. Teddynauten og Hvalen har en felles misjon; å vekke interessen og utforskertrangen for verdensrommet og havet hos barn og unge. Maskotene skal utforske problemstillinger som kombinerer verdensrommet og havet, vekke en eventyrlig trang og glede i det å tilegne seg kunnskap om og undre seg over verden rundt seg.

Les også:  SV vil ha ny plan for Nord-Norge

På lang sikt, kan Teddynauten og Hvalen fortsette sitt samarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt, f.eks. gjennom å delta sammen på arrangement, i opplegg for barnehager og grunnskoler, bøker, filmer osv.

– I kommunen er det en unik kompetanse og spissmiljø innenfor romteknologi. Det er også et unikt miljø i tilknytning til hvalforskning og opplevelse, og det er viktig å bygge opp under disse miljøene, sier Robin Vestgård Jørgensen, rådgiver i Samskap. – Det er positivt at Andøya Space Education og The Whale har gått sammen om et samarbeid hvor prosjektet legger opp til å utvikle pedagogiske verktøy. Pedagogiske verktøy er viktig for å skape mer interesse rundt begge disse fagene blant barn og unge. Ved at maskotene skal utforske problemstillinger som kombinerer verdensrommet og havet, vil det skape et mer lokalt engasjement for de respektive bedriftene. Prosjektet og resultatet av det vil også kunne bidra til flere synergier for bedriftsetableringer innenfor romforskning og hvalforskning, som vi i Samskap synes å være veldig spennende å være med å bidra til, forteller Jørgensen.

Les også:  Julestemning: 6 av 10 nordlendinger må ha musikk

Øistein Kristiansen (kjent som Øistein blyant) besøkte Andøya Space i 2017 og allerede da ble båndet mellom han og Teddynauten skapt. Vi har siden det besøket grublet og tenkt på hvordan vi kunne involvere han og skape noe nytt. Andøya Space tok så kontakt med Øistein og luftet noen tanker, blant annet om en videoserie med Øistein, Teddynauten og en hval fra The Whale.

– Når jeg besøkte Andøya for første gang høsten 2017 uttalte jeg at jeg ville bli Andøyambassadør fordi maken til sted har jeg aldri opplevd, forteller Øistein Kristiansen.

– Siden den gang har jeg framsnakket Andøya uhemmet ved enhver anledning. Når jeg nå får delta i å fremme Andøya sammen med to partnere i verdensklasse, Andøya Space Education og The Whale, er jeg både beæret og lykkelig, sier Kristiansen.

Les også:  Vil ha flere bedrifter til romfartsindustrien i Nordland

Øistein og produksjonsselskapet Earthtree er opptatt av samtidsproblem og bærekraftig utvikling, og ønsker å gjøre noe nytt med vitenskap og teknologi i fokus. Teddynaut og Hvalen kan bidra til dette. Andøya Space Education og The Whale har en samarbeidsavtale i bunnen som orienterer seg om formidling og pedagogiske aktiviteter.

Prosjektet vil, gjennom å løfte frem fagmiljøene i Andøy, styrke kommunen sin posisjon som et viktig og spennende sted for rom- og havforskning. Andøya Space Education og The Whale har et fellesmål: å skape læring og opplevelser, glede, vekke interesse og utforskertrang for verdensrommet og havet hos barn og unge.

Teddynauten og Hvalen skal vekke lysten til å besøke Andøy for å oppleve Andøya Space og The Whale, og senere kanskje også influere et karrierevalg hos barn og unge.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.