Agurk fra Spania mistenkt smittekilde i utbrudd av Salmonella

Mattilsynet

Etter en omfattende utbruddsetterforskning, peker agurk fra en spansk leverandør seg ut som sannsynlig smittekilde i et salmonellautbrudd som startet i november.

Det er ikke meldt om nye sykdomstilfeller de siste ukene, noe som kan tyde på at det ikke er forurensede produkter på markedet lenger og at utbruddet sannsynligvis er over.

Det er nå registrert 72 personer som har blitt syke av mage-tarmbakterien Salmonella Agona. Smittetoppen i Norge var i midten av november, og siste meldte sykdomstilfelle kom 2. desember. Det er også meldt om tilfeller av samme utbruddsstamme i Sverige og i Nederland, i samme periode.

– Det er ikke alltid mulig å finne smittekilden i slike utbrudd, men nå har enkelte partier agurk fra en spansk leverandør pekt seg ut som den mest sannsynlige smittekilden, sier Catherine Signe Svindland, seniorrådgiver i Mattilsynets seksjon biologisk mattrygghet.

Les også:  Nå kommer disse nyhetene fra TINE til Bodø-butikkene

De forurensende agurkene har sannsynligvis ikke vært på markedet siden november.

De norske importørene av agurker fra leverandøren har intensivert prøvetakingen av agurk som et ekstra sikkerhetstiltak. Man har så lagt ikke funnet Salmonella i disse prøvene. Mattilsynet har varslet spanske myndigheter og andre land i EU om mistanken.

Utbruddsetterforskningen fortsetter for, om mulig, sikkert slå fast at disse agurkene er smittekilden. Dette kan være utfordrende, da de forurensende produktene sannsynligvis er borte fra markedet og folks kjøleskap.

Les også:  60 millioner kroner til forskning på kvinnehelse

Utbruddsetterforskning tar tid og arbeidet er komplisert. Mattilsynet og Folkehelseinstituttet har innhentet informasjon fra de syke personene om hva de har spist, både hjemme og ute, og hva de har vært i kontakt med. Vi har også bedt pasientene om detaljer fra kvitteringer for bedre å vite nøyaktig hva de handlet.

– Det er mye spansk agurk på markedet, men vi har bare mistanke til agurker fra én leverandør, i et avgrenset tidsrom. De som har blitt syke, kan ha spist eller vært i kontakt med agurk fra denne leverandøren. De har enten kjøpt agurk i butikk eller blitt servert det på institusjon, kantine eller annet serveringssted, sier Svindland.

Les også:  Fauskeværinger må betale dyrt for asylmottak de fikk tvunget på seg

Utbruddsetterforskningen gjennomføres i samarbeid mellom Mattilsynet, Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og kommuneoverleger.

Mattilsynet har hatt løpende dialog i kontakt med forskjellige aktører innen import av grønnsaker, dagligvarenæringen, institusjonskjøkken, serveringssteder, samt Tolletaten, for å få bedre oversikt over relevante varestrømmer. Næringens innsats har vært svært viktig for å finne fram til distribusjon av aktuelle partier fra denne leverandøren.

Mattilsynet og Folkehelseinstituttet har også vært i kontakt med svenske og nederlandske myndigheter, som begge har utbrudd med samme type Salmonella Agona som i Norge.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.