Advarer mot å bruke brannteppe på fettbrann

if forsikring

Nye brannforsøk avslører at branntepper egner seg dårlig til å slokke komfyrbranner i matolje og smult. De praktiske forsøkene ved If Sikkerhetssenter i Hobøl viser at ved høye temperaturer vil røyk og ild slå rett gjennom teppet. Til nå har ett av de allmenne rådene blant fagmiljøene som driver med brannforebygging vært å bruke brannteppe for å slokke frityrbrann.

I fjor begynte 58 prosent av alle boligbranner på kjøkkenet, viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Forsøkene våre legger seg nært opptil forholdene på kjøkkenet ved matlaging, og da får vi helt andre resultater enn ved raske demonstrasjoner av brann i fett. Grunnen er at temperaturen på olje ved matlaging blir veldig høy over tid, sier fagsjef Terje Hagelund ved If Sikkerhetssenter.

Forsikringsselskapet If eier If Sikkerhetssenter, hvor rundt 3500 ansatte fra norske bedrifter er på kurs i brannforebygging og slokking hvert år. Ulike brannvesen og industrivernenheter trener også på senteret på slikt som røykdykking i hus og slokking av tog- og bilbrann i en 100 meter lang øvingstunnel.

Les også:  Avinors systemer ikke berørt av globale IT-problemer

Bruk grytelokk!
Fagsjefen i If understreker at brannteppe fortsatt egner seg godt til å slokke små branntilløp på et tidlig stadium, for eksempel en PC eller adventsdekorasjon som tar fyr. Brannteppe slokker også raskt brann i klær eller hår.

Ved juletider i fjor publiserte DSB en rapport som viste nedslående testresultater av seks ulike branntepper. I testene, som ble gjort etter standarden NS-EN 1869, ble brann i frityrgryte bare slukket i fire av 18 forsøk. Det var RISE Fire Research som utførte testene på oppdrag fra DSB.

– Selvantenner olje på komfyren, før et grytelokk forsiktig over kjelen for å hindre lufttilførsel – og dra kjelen deretter av kokeplata. Skru av plata. Ikke ta av lokket igjen før du er sikker på at temperaturen har senket seg til trygt nivå, ellers vil flammene bare blusse opp igjen, sier Hagelund.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Eksplosjonsartet med vann
– Prøv aldri å slokke denne typen brann med vann. Det gjør bare vondt verre. Du vil få en høy flammesøyle som slår rett oppi kjøkkenvifta di, og da kan brannen spre seg raskt, sier fagsjefen.

Lager du mat med olje, forlat aldri komfyren, understreker han.

– Mange av brannene her i landet begynner på kjøkkenet, så tenk sikkerhet ved matlaging. Tilberedning med fritering er mer og mer utbredt, så derfor er det viktig å vite hva du bør gjøre hvis det begynner å brenne, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

– Komfyrvakt er et viktig sikkerhetstiltak som heldigvis finner veien inn i flere og flere hjem. Men fortsatt er det dessverre slik at altfor mange branner starter på en kokeplate, sier Clementz.

Les også:  Kraftig økning i tyveri fra bil

I 2017 begynte seks av ti boligbranner på kjøkkenet, viser tall fra DSB. I blokkleiligheter var andelen enda høyere: Der startet 75 prosent av alle branner på kjøkkenet. 47 prosent av brann- og redningsvesenets utrykninger i 2017 skyldtes komfyrbranner hjemme hos folk. Brannvesen rundt om i Norge rykket i fjor ut til 3 339 branner i private hjem, hele 1 562 av disse var branner eller branntilløp på komfyren.

Brann i fettgryte? Dette gjør du!

Forlat aldri komfyren
Selvantenner olje på komfyren, før et grytelokk forsiktig over kjelen for å hindre lufttilførsel. Obs! Bruk aldri vann!
Dra kjelen av kokeplata.
Skru av plata.
Ikke ta av lokket på kjelen før du er sikker på at temperaturen har senket seg til trygt nivå, ellers vil flammene bare blusse opp igjen
Kilde: Forsikringsselskapet If

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.