95 millioner til utslippsfrie løsninger

nordland vei trafikk

Fire prosjekter får støtte til å utvikle hydrogenbaserte løsninger innen transport og bygg- og anleggsvirksomhet.

Støtten gis gjennom PILOT-E, som er en samordnet finansieringsløsning i regi av Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Målet for PILOT-E er å få frem innovative ideer og bedrifter innen miljøvennlig energiteknologi.

– PILOT-E gjør det mulig å satse tungt på å utvikle gode bærekraftige energiløsninger. Teknologi som gir reduserte utslipp og samtidig økt verdiskaping er etterspurt både nasjonalt og internasjonalt, ikke minst innen transportsektoren. Her kan Norge utvikle løsninger på vei mot lavutslippssamfunnet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Les også:  Black Week ga pakkerekord for Posten

Hydrogengass er sentralt i utviklingen av utslippsfrie transportløsninger. Tilførsel av utslippsfri hydrogen til konkurransedyktige priser er nødvendig for å utvikle hydrogenbasert transport på land og til sjøs.

Et prosjekt ledet av BKK AS i Bergen og et prosjekt ledet av Flakkgruppen skal utvikle leveransekjeder for hydrogen. Disse prosjektene er rettet mot sjøbasert transport og får totalt 71 millioner kroner.

24 millioner går til to prosjekter som skal få ned de høye utslippene fra bygg- og anleggssektoren. Det ene ledes også av BKK Bergen, mens det andre ledes av Skanska.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.