81 millioner til regional utvikling i Nordland

nfk

Nordland fylkeskommune tildeler Innovasjon Norge Nordland 81 millioner kroner til regional utvikling for 2022.

– Nordland står nå midt i det grønne skiftet med store industrisatsinger fra nord til sør. Da er det viktig at vi arbeider sammen for å realisere målene om et nullutslippssamfunn, sirkulær økonomi og bærekraftig utvikling, sier fylkesråd for plan og næring, Linda Helen Haukland.

– Vi har store ambisjoner om at attraktive arbeidsplasser, stor verdiskapning og spennende muligheter kombineres med en helhetlig samfunnsutvikling framover, sier hun.

Les også:  Skoletilbud i Nordland på høring

– Det skal jobbes enda mer opp mot det helhetlige samfunnet og synergier rundt dette. Fylkesrådets viktigste satsingsområder bygger på Nordlands fortrinn og muligheter innenfor blant annet industri, energi, sjømat og reiseliv/opplevelser, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland.

Innovasjon Norge skal i tråd med fylkeskommunens prioriteringer bruke midlene på satsingsområder innen blant annet innen grønn industriutvikling, opplevelsesbasert reiseliv og marin sektor.

Les også:  Andøya: Støtter nytt rom-senter

– Det kanskje mest spennende er at vi nå også løfter fram den kommersielle spaceindustrien som mål for de regionale utviklingsmidlene som vi tildeler gjennom Innovasjon Norge. Her har Nordland et regionalt fortrinn hvor vi kan markere oss globalt, og det er derfor viktig at verdikjedene knyttet til denne nye næringen får bygges framover, sier Haukland.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.