780 millioner kroner til innovasjon i næringslivet i hele landet

Nærings- og fiskeridepartementet

Smarte laken, miljøvennlige vernesko og hydrogenproduksjon med karbonfangst er blant prosjektene som får innovasjonsstøtte i desember. Regjeringen har gjennom Forskningsrådet tildelt 780 millioner kroner til 83 innovasjonsprosjekter i næringslivet denne måneden.

– Samfunnet skal gjennom et grønt skifte og store omstillinger. For å lykkes med det, trenger vi mer forskning og innovasjon i Næringslivet. Tildelingene vitner om at det er mange gode søkere.  Jeg er glad for at det er så mange folk land og strand rundt som tenker nye tanker og utvikler nye ideer, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Les også:  Viktig for norsk sjømatnæring å være synlig i Kina

– Prosjektene viser hvordan samarbeid mellom bedrifter og forskningsinstitusjoner kan drive samfunnet fremover. De skal bidra til ny kunnskap og løsninger som både kan sikre og skape arbeidsplasser landet rundt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Et innovasjonsprosjekt er et bedriftsledet samarbeidsprosjekt og har omfattende innhold av forskning- og utvikling. De 780 million kronene fordeler seg slik:

  • 292 millioner til 24 prosjekter innen industri og tjenestenæringer som prosess- og vareproduserende industri, helse, IKT, reiseliv, media- og kultur med mer 
  • 260 millioner kroner til 28 prosjekter som skal utvikle nye miljøvennlige energiløsninger og teknologi for nullutslipp og mer effektiv energibruk,
  • 68 millioner til 11 prosjekter innenfor havbruk, fiskeri og grønn skipsfart
  • 43 millioner til seks prosjekter i mat- og landbruksindustrien,
  • 68 millioner til ni forsknings- og utviklingsprosjekter i leverandørindustrien for olje og gass
  • 50 millioner til fem prosjekter som har ambisjon om å få fram radikale innovasjoner innenfor blant annet bioteknologi, IKT og nanoteknologi.
Les også:  Black Week ga pakkerekord for Posten

Forskningsrådet mottar stadig flere søknader fra bedrifter om støtte til innovasjonsprosjekter.

–  Konkurransen om midlene er hard, og trenden er tydelig: stadig flere bedrifter ser på forskning og innovasjon som en nøkkel til å skape verdier, for seg selv og for samfunnet. I 2021 har vi mottatt enda flere søknader enn i rekordåret 2020. Dette er et godt signal, og viser at norske bedrifter har høye ambisjoner for fremtiden, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.