77 prosent får høyere strømregning til neste år

strøm

Nettselskapene skal investere mye de kommende årene i strømnettet, og du må ta regningen. Grunnet store investeringer i strømnettet, må hele 77 prosent belage seg på høyere nettleie neste år.

Tre av fire strømkunder får altså økt nettleie grunnet økte kostnader ved bruk av sentralnettet, og store investeringer i strømnettet i tiden fremover. Nettleien vil i snitt gå opp 5,5 prosent i de områdene hvor det er varslet økning.

– Investeringene som nettselskapene nå må gjøre har vi strømkunder allerede betalt for, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund.

Les også:  Bodø Energi: – Ingen grønn omstilling uten fjernvarme

Det er i en undersøkelse blant Energi Norges medlemsbedrifter, hvor 30 nettselskaper som til sammen dekker 2,2 millioner av landets strømkunder er med, det kommer frem at nettleien vil øke.

Nettselskapene har og skal investere mye de kommende årene for å knytte nye kunder til nettet, og for å oppgradere eksisterende nett for å sikre en trygg strømforsyning landet rundt. Det skal også tas høyde for mer ekstremvær, befolkningsvekst og nye forbruksmønstre når nettet dimensjoneres for fremtiden.

Les også:  Historisk energiutbygging i Bodø og Nord-Norge

Selskapene planlegger å investere om lag 85 milliarder kroner i regional- og distribusjonsnettene fram til 2026. Over halvparten vil gå til fornying av gammelt strømnett.

Statnett planlegger i tillegg å investere for om lag 45 milliarder kroner i sentralnettet i den samme perioden. Totalt sett vil dette medføre en økning i nettleien for kundene.

Nettleien vil variere fra selskap til selskap, og avhenger blant annet av forbruksutvikling i området og hvor store nettinvesteringer selskapene må gjennomføre lokalt. Det hevdes at nettleien vil falle igjen etter at den store investeringsbølgen er over.

Les også:  The Creedence Experience kommer til Svømmehallen i Bodø!

Huseiernes Landsforbund mener at medlemmer og folk flest nå må betale for investeringer vi har betalt for tidligere.

– Investeringene som nettselskapene nå må gjøre har vi som strømkunder allerede betalt for. Grådige eiere har tatt ut store utbytter og svekket kapitalen selskapene må ha for å gjøre kontinuerlig vedlikehold og forbedring, sier Meyer.

Nå må nettselskapene hente inn pengene de trenger for å håndtere store vedlikeholdsetterslep på nytt.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.