7000 unge nordlendinger er ikke i utdanning, opplæring eller arbeid

nfk

7000 unge nordlendinger er ikke i utdanning, opplæring eller arbeid. Fylkesrådet starter nå et systematisk arbeid for å få alle med på lag.

7000 nordlendinger under 30 år i utenforskap er 7000 for mange. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll roper nå varsko.

– Vi ser en stadig større, negativ utvikling. Nå må vi samle alle på lag, og lage varige systemer som virkelig demmer opp for utenforskap, sier fylkesrådsleder Norvoll.

Nylig inviterte Norvoll alle kommunene i Nordland for å presentere tallenes klare tale, og tar samtidig enFylkesrådsleder i Nordland, Tomas NorvollThor-Wiggo Skille  offensiv for å samle laget til felles innsats.

– Nordland fylkeskommune jobber med en strategi mot utenforskap som blir lagt fram for fylkestinget i oktober. Vi skal rett og slett løfte ungt utenforskap høyere på den politiske agendaen, sier Norvoll.

Les også:  Andøya: Støtter nytt rom-senter

Norvoll vil bort fra prosjekter og piloter. Han mener det er mulig å lage løsninger som inkluderer og som ikke skyver unge nordlendinger ut i utenforskap.

– I alt for mange år et det laget prosjekter og piloter. Vi har nok kunnskap til å få på plass varige tiltak mot utenforskap, sier en engasjert Norvoll.

Fylkeskommunene kan ikke alene knekke kodene med ungt utenforskap. Fylkesrådet vil derfor trekke inn kommunene, Statsforvalteren, spesialisthelsetjenesten, NAV og de frivillige organisasjonene til å løse et av de største samfunnsutfordringene som Nordland står ovenfor.

– Som regional samfunnsutvikler, er det naturlig at Nordland fylkeskommune står for kunnskapsinnhenting og gjennomfører et godt strategiarbeid. Men nå løfter vi altså fram utfordringene for kommune, og inviterer dem med på lag. Det er våre og kommunenes ungdommer dette handler om, sier Norvoll.

Les også:  Se hvor bussen din er på kartet i Nordland

I møtet på mandag vil det legges fram gode eksempler fra noen kommuner som har lykkes i arbeid med å forebygge unge voksne havner utenfor.

– Dette arbeidet krever mobilisering. Og vi må dele på kunnskap om hva som nytter. 7000 i utenforskap er 7000 for mange. Det finnes altså mye kunnskap om hva som nytter. Men det må settes i system, fastslår Norvoll.

Førende for arbeidet med strategien mot ungt utenforskap er at Nordlandssamfunnet har plass til alle og behov for alle.

– Alle unge skal ha mulighet til å bidra ut fra egne forutsetninger. Alle unge skal ha tilgang på utdanning, opplæring og arbeid. Alle unge skal ha tilgang på sosiale arenaer. Og unge voksne skal ha en inntekt å leve av, uavhengig av livssituasjon, påpeker Norvoll.

Les også:  Skoletilbud i Nordland på høring

Fylkesrådslederen understreker at noen grupper er særlig sårbare for å havne i utenforskap, og gis derfor ekstra oppmerksomhet i strategiarbeidet.

– Samiske unges rettigheter må bli ivaretatt enda sterkere. 35 prosent av samer har opplevd etnisk diskriminering, og unge samer opplever i større grad verbal mobbing, netthets og hatytringer. Skolen er en viktig arena for å forebygge mobbing og diskriminering, og vil bli aktivt tatt med i dette arbeidet, sier Norvoll.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.