60 prosent av de unge i Nordland søker yrkesfag

nfk

Til sammen 7292 søkere med rett til videregående opplæring søkte om skoleplass i Nordland innen 1. mars. Søkertallet er noe lavere enn i fjor, noe som skyldes lavere fødselskull i fylket.

Årets søkertall til videregående skole befester ellers Nordland som det største yrkesfagfylket i Norge, i andel som velger yrkesfaglig utdanning.

Det er pr. 1. mars totalt 7292 søkere med ungdomsrett til videregående opplæring i Nordland (inkludert ungdomsrettsøkere fra andre fylker). I fjor var antallet noe høyere med i alt 7733 søkere, dette gir en nedgang på 6 %.

Antallet færre søkere kan i stor grad sees i sammenheng med lavere fødselskull noe som derved gir et lavere antall 16-åringer som kan søke videregående opplæring i 2022 sammenlignet med foregående år (5,5 %).

Les også:  Sjokktall: Halvparten av kontrollerte restauranter i Nordland fulgte ikke loven!

Færre førsteårssøkere (vg1) er forholdsmessig fordelt over alle regionene i fylket.

Fordelingen mellom søkere til yrkesfag og studieforberedende tilbud er uendret fra 2021, det vil si at det fortsatt er hele 60 % av Vg1-søkerne som velger yrkesfag.

– Det er Vg1 helse- og oppvekstfag som har størst nedgang i år med 17,9 %, tett etterfulgt av elektro og datateknologi med 17,5 % færre søkere sammenlignet med 2021. Vg1 studiespesialisering har en nedgang på 11,9 % , sier fylkesdirektør for utdanning og kompetanse Nina Ellingsen Høiskar.

Les også:  Vil at Nordland fagskole skal kunne godkjenne egne studietilbud

– To utdanningsprogram her en klar økning i søkertall. Restaurant- og matfag øker med 18,9 %, og naturbruk fortsetter å være et svært populært tilbud. Her er det 14,6 % flere søkere enn i fjor. Idrettsfag og teknologi og industrifag har samme søkertall som i fjor.

– Det nye tilbudet Vg2 Dronefag ved Andøy vgs. viser seg å være ettertraktet, og da spesielt utenfor Nordland. Totalt er det her 27 søkere til 15 studieplasser. 5 av søkerne er fra Nordland. Det er veldig gledelig at vi har fått så god søkning til et helt nytt tilbud, sier Høiskar.

Les også:  Tidenes mulighet i år for landbruksnæringen i Nordland

Selv om søknadsfristen nå er gått ut, kan søkere med ungdomsrett gjøre endringer i sine søknader fram til 1. april. Dermed kan det skje mange endringer i søkertallene til de enkelte tilbudene framover.

De endelige søkertallene vil være utgangspunktet for vurderingene av hvilke tilbud som kan starte opp til høsten, og hvor mange paralleller som settes i gang på ulike utdanningsprogram og trinn. Fylkesdirektøren fatter beslutning om endelig kapasitetstilpassing i løpet av mai.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.