44 utenlandske domfelte returnert til sine hjemland i fjor

fengsel

Til sammen 44 utenlandske statsborgere som er domfelt i Norge ble i fjor sendt tilbake til sine hjemland for å sone resten av fengselsstraffen der.

Det viser tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), som har ansvar for soningsoverføringer av utenlandske statsborgere. Antallet soningsoverførte i 2019 var seks lavere enn året før. Nedgangen skyldes at antallet innsatte i norske fengsler og antallet utenlandske statsborgere i fengslene har gått ned de siste årene. Dermed er færre innsatte enn tidligere aktuelle for soningsoverføring.

Les også:  Dette må du vite om usaklig oppsigelse

– Soningsoverføringen er en del av arbeidet med å få til en god løslatelse av de innsatte. Dette er innsatte som ikke skal tilbakeføres til det norske samfunnet etter endt soning, men til sine hjemland. Da er det et bidrag til tilbakeføringen til hjemlandet at de gjennomfører straffen der, sier direktør Lise Sannerud i KDI.

– Å soningsoverføre utenlandske innsatte er i tråd med de politiske føringer kriminalomsorgen arbeider etter, og det frigjør plasser i norske fengsler, sier hun.

Les også:  LESERINNLEGG: Nei til flere amerikanske baser i Norge!

Hjemsendelsen av de utenlandske statsborgerne medførte i fjor en samlet besparelse på 26036 fengselsdøgn for norsk kriminalomsorg. Dette tilsvarer 71 fengselsplasser med fullt belegg i et helt år.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.