44 bedrifter får 480 millioner til innovasjon – Bare en bedrift i Nordland

Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen og Forskningsrådet styrker innsatsen for å mobilisere næringslivet til forskning og innovasjon. I løpet av september skal det tildeles ca. 480 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i en rekke næringer.

Tildelingen kommer i tillegg til 610 millioner kroner som ble tildelt i juni, og inngår som en del av regjeringens tiltakspakke for å støtte næringsrettet forskning i 2020. 44 bedrifter fra hele landet får støtte til forskningsbasert innovasjon, bare en av bedriftene er i Nordland.

– Forskning og innovasjon i næringslivet skal bidra til å utvikle et grønnere og mer konkurransedyktig næringsliv for fremtiden. Norsk næringsliv står fremdeles i en utfordrende situasjon med tanke på koronapandemien, og innovasjonsprosjekter er viktig for å skape et robust og fremtidsrettet næringsliv, sier næringsminister Iselin Nybø.

Les også:  Utvider sommersesongen for fergesambandet Andenes – Gryllefjord

De 480 millionene fordeler seg slik: 

  • 73 millioner til 8 prosjekter i energisektoren
  • 126 millioner til 12 prosjekter i havnæringene
  • 27 millioner til 3 prosjekter i mat- og landbruksindustrien
  • 30 millioner til 4 prosjekter i petroleumsnæringen
  • 28 millioner til 3 prosjekter innen nanoteknologi 
  • 202 millioner til 16 prosjekter i ulike andre industri og tjenestenæringer

Mange av prosjektene tar i bruk teknologi på nye områder, og bidrar til å løse miljøutfordringer. En slik utfordring er mikroplast fra hverdagsprodukter som havner i havet. Selskapet Microbeads på Skedsmokorset lager små plastkuler som brukes i blant annet maling og kosmetikk. Microbeads får nå penger fra Forskningsrådet til å lage biologisk nedbrytbare kuler til kosmetiske produkter. Microbeads samarbeider med SINTEF. 

Les også:  Sortland og Vefsn: Nytt fagskoletilbud i landbruket

Et annet eksempel er Ocean Tunicell AS som skal høste nanocellulose fra sjødyret tunikater. Nanocellulosen har svært høy renhet og kan brukes til medisinske formål. I prosjektet skal produktet videreutvikles til å tas i bruk innen regenerativ medisin til å reparere og fremstille hud og organer. Prosjektet bidrar både til medisinsk teknologi gjennom utnyttelse av biobaserte norske råvarer og muliggjøres gjennom bruk av nanoteknologi.

Søknadene holder gjennomgående meget høy kvalitet. Hele 57 % av søknadene kommer fra nye søkere.

– Det har vært viktig for Forskningsrådet å sette midler raskt i arbeid for å holde FoU-aktiviteten oppe gjennom krisen. Vi har i hele 2020 opplevd stor tilsøking fra næringslivet og mange bedrifter ser at forskning og innovasjon er vesentlig for å komme styrket ut av krisen. Vi håper på påfyll av midler nå utover for å fortsette å kunne støtte de beste prosjektene. Det er store potensialer for grønn omstilling og nye næringsmuligheter i prosjektene og aldri har det vært viktigere å holde farten, sier Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør for næringsutvikling og nyskaping i Forskningsrådet. 

Les også:  Biskopene kritisk til å utvide grensen for selvbestemt abort

Forskningsrådet har i år blant annet innført løpende mottak av søknader fra næringslivet og raskere behandling, slik at prosjektene kan komme fort i gang. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.