4388 får tilbud om studieplass ved Nord universitet til høsten

Nord universitet

Nå er det klart at 4388 kvalifiserte søkere har fått tilbud fra Nord universitet om studieplass gjennom Samordna opptak til høsten. Nord er dermed tilbake på samme nivå som før pandemien.

Til sammenlikning var det i toppåret 2021 hele 5460 søkere som fikk tilbud om studieplass gjennom Samordna opptak.

Prorektor Levi Gårseth-Nesbakk registrerer at Nord universitet er tilbake på samme nivå som før pandemien, og peker på flere mulige årsaker til at søkertallene har gått ned.

– Pandemieffekten gav unormalt høye søkertall i 2020, og særlig i 2021. Normaliseringen av tallene i 2022 ser vi også i sammenheng med en nedgang i ungdomskullene i både Nordland og Trøndelag. I perioden fra 2020 til 2022 er det 2587 færre ungdommer i alderen 19 til 23 år. I tillegg har vi ikke utlyst noen studier som tradisjonelt har gode søkertall, herunder paramedisin som hadde hele 7,1 søkere per studieplass i 2021, sier prorektoren.

Les også:  Wood Hotel Bodø åpnet dørene med fullbooket restaurant og hotell

Nord universitet har i overkant av 700 studieplasser innenfor helsefaglige utdanninger, og i snitt er det 2,3 søkere per studieplass. Dette viser at det fremdeles er interesse for disse studiene, herunder sykepleierutdanningene som utgjør en stor del av disse studieplassene.

Bachelor i dyrepleie og bachelor i havbruksdrift og ledelse er fremdeles to av de mest populære studiene som tilbys innenfor dette fagfeltet, med hhv. 3,9 og 3,5 søkere per studieplass.

Det har blitt hardere kamp om plassene til trafikklærerutdanningen i 2022. Med nesten tre søkere per studieplass er det lang venteliste for å komme inn.

– Dette kan ha en sammenheng med at tilbudet har blitt bedre kjent i offentligheten, og at man har endret opptakskravene. I tillegg opplever bransjen en større etterspørsel etter denne kompetansen etter pandemien, sier Gårseth-Nesbakk.

Les også:  Bodø: Program for 17. mai 2024

Grunnskolelærerutdanningen fortsetter den nasjonale nedgangen i antall kvalifiserte søkere i 2022.

– Dette er en nasjonal utfordring som krever nasjonale tiltak, sier prorektor for utdanning Levi Gårseth-Nesbakk.

– Nord universitet vil fortsette samarbeidet med våre partnere for å sikre flere kvalifiserte søkere til lærerutdanning – men vi trenger hjelp, fortsetter Gårseth-Nesbakk.

Studieprogram innen økonomiske- og administrative retninger hadde 907 kvalifiserte søkere til 775 studieplasser. Bachelor i eiendomsmegling og markedsanalyse er populært med 3,7 søkere per plass. Årsstudiet i personalledelse og kompetanseutvikling er også populært med nesten fire søkere per studieplass.

– Vi har fortsatt ledige plasser innen økonomi- og ledelsesfag vi ønsker å fylle. Dette er allsidige utdanninger som mange har nytte av, sier prorektoren.

Les også:  Brenner med tiltak mot boligkrisen

I tillegg til studietilbudet som blir utlyst gjennom Samordna opptak, så gjøres det et eget lokalt opptak til en rekke studietilbud ved Nord universitet. Dette er i hovedsak kortere studier og masterutdanninger.

I år var det nesten 5000 som søkte på lokalt opptak til høsten. Nord universitet har sendt ut tilbud til ca. 3000 av søkerne.

Nord universitet gjør seg nå klar til å ta imot ny studenter til en normal studiehverdag etter over to år med pandemirestriksjoner. Selv om det er ventelister på en del av studiene, så finnes det likevel andre studier med ledige plasser.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.