350-kronersgrensen avvikles

google

Fra 1. april 2020 fjernes avgiftsfritaket på varer med lav verdi fra utlandet. Det betyr at varer kjøpt over nett vil ilegges samme avgifter som varer kjøpt i norske butikker.

For norske forbrukere innebærer endringene at det blir samme avgiftsnivå på varer kjøpt i norske butikker og utenlandske nettbutikker. Merverdiavgift kan kreves inn av den utenlandske nettbutikken og betales på salgstidspunktet, ikke ved innførselen av varene. Forsendelser som er merket med at mva er betalt, skal ikke fortolles på grensen, og det blir dermed billigere å få varen inn til Norge.

Skatteetaten vil 1. april publisere en oversikt over hvilke nettbutikker som er registrert for å kreve inn norsk mva på våre nettsider. Norske forbrukere vil fremdeles ha mulighet til å handle fra ikke-registrerte nettbutikker, og i slike tilfeller skal mva og eventuell toll oppkreves ved innførsel til Norge, slik situasjonen er i dag for varer med verdi over 350 kroner.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

For næringsmidler, restriksjonsbelagte varer og varer med særavgifter, samt for varer med verdi over 3000 kr, skal mva og eventuelle særavgifter og toll kreves inn på grensen. 350-kronersgrensen for disse varene ble fjernet allerede 1. januar. Transportører kan kreve gebyr for fortolling av varer som avgiftsbelastes på grensen, som i dag.

For utenlandske nettbutikker er det etablert en ny, forenklet registreringsordning. Den nye ordningen heter VOEC, en forkortelse for VAT On E-Commerce. Ordningen innebærer at utenlandske nettbutikker fra 1. april får plikt til å kreve inn norsk mva på varer med verdi under 3000 kroner. For å håndtere dette må de registrere seg i den forenklete ordningen hos Skatteetaten.

– Dette er en utvidelse av den eksisterende ordningen for elektroniske tjenester, og vi har god erfaring med ordningen og de tekniske løsningene, sier avdelingsdirektør Regine Hatleskog Vastvedt i Skatteetaten.

Les også:  Avinors systemer ikke berørt av globale IT-problemer

Skatteetaten har åpnet for registrering i den nye ordningen på skatteetaten.no/voec, og har informert om ordningen til nesten 3000 utenlandske nettbutikker og e-markedsplasser.

Ordningen er basert på at nettbutikkene krever inn mva fra forbrukeren, og rapporterer og betaler mva til Skatteetaten slik norske næringsdrivende gjør. De får et unikt ID-nummer som forteller transportører, Posten og Tolletaten at mva er betalt. Forsendelsene slipper fortolling, og får dermed effektiv vareflyt over grensen.

For norske nettbutikker som er registrert i merverdiavgiftsregisteret skjer det ingen regelendringer som følge av dette. For norske virksomheter som handler i utenlandske nettbutikker vil eksisterende regelverk for innførsel videreføres. Virksomhetene må også beregne innførsels-mva for varer med verdi under 350 kroner.

– Det opprettes en overgangsordning som gir de utenlandske nettbutikkene tid til å tilpasse seg nytt regelverk og gjøre nødvendige systemjusteringer, sier Hatleskog Vastvedt. Overgangsordningen skal hindre opphopning av pakker på grensen og gir nettbutikkene tid til å etablere nye rutiner, samtidig som hensynet til forbrukerne ivaretas.

Les også:  Kraftig økning i tyveri fra bil

I overgangsordningen vil det være avgiftsplikt fra første krone, men ikke plikt til deklarering ved grensen. De utenlandske nettbutikkene må likevel registrere seg, og innlede en dialog med Skatteetaten med en plan for å tilpasse seg det nye regelverket. Skatteetaten vil også følge opp aktørene tett for å sikre kontroll og etterlevelse av avgiftsplikten.

For forbrukerne innebærer overgangsordningen også at varer som er kjøpt under reglene for 350-kronersgrensen, men kommer inn til Norge etter at avgiftsfritaket er fjernet, ikke blir ilagt mva eller fortollingsgebyr i overgangsperioden.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.